• IV P 459/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-09-2017

  Sygn. akt IV P 459/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2017 r. Sąd Rejonowy w (...) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Grażyna Giżewska - Rozmus ...

 • XXV C 381/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-08-2017

  Sygn. akt XXV C 381/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR (del.) Paweł Duda Protokolant: Maja Cichoń po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2017 r. w...

 • IX Ca 807/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-08-2017

  Sygn. akt IX Ca 807/17 POSTANOWIENIE Dnia 25 sierpnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Żegarska (spr.) Sędziowie: ...

 • VIII GC 48/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 03-08-2017

  Sygn. akt VIII GC 48/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 sierpnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Kądziołka protokolant:Joanna Drobińska po rozpoznaniu dnia 20 lipca...

 • VI GC 46/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-07-2017

  Sygn. akt VI GC 46/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy w składzie następującym przewodniczący SSO Małgorzata Bartczak- Sobierajska protokolant st. sekr. sądowy Bożena Gościńska po rozpoznaniu w...

 • XXIII Ga 634/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-07-2017

  Sygn. akt XXIII Ga 634/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Alicja Dziekańska (spr.) ...

 • XIX GCo 7/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-07-2017

  Sygn. akt XIX GCo 7/17 UZASADNIENIE Uprawnieni wnieśli o udzielenie zabezpieczenia postępowania, które zostanie wszczęte przez uprawnionego poprzez złożenie skargi na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: (...)) z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie KIO 1231/17 poprzez orzeczenie...

 • XXIII Ga 626/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-07-2017

  Sygn. akt XXIII Ga 626/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lipca 2017r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Alicja Dziekańska ...

 • I ACa 1710/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-07-2017

  Sygn. akt I ACa 1710/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lipca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Bożena Wiklak (spr.) Sędziowie: SA Małgorzata Stanek SA Jacek Pasikowski Protokolant:...

 • III Ca 690/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-06-2017

  Sygn. akt III Ca 690/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - Sędzia SO Leszek Dąbek po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2017 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym ...

 • VIII Pa 80/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-06-2017

  Sygn. akt VIII Pa 80/17 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 23 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, wydanym w sprawie o sygn. akt XP 105/15, przywrócił powódkę D. G. do pracy w Zarządzie Lokali Miejskich w Ł. na poprzednich warunkach (punkt 1); zasądził do Zarządu...

 • III Ca 452/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-06-2017

  Sygn. akt III Ca 452/17 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 23 stycznia 2017 r. , w sprawie KIO 2439/16 Krajowa Izba Odwoławcza oddalił odwołanie wykonawcy (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców...

 • I ACa 69/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-06-2017

  Sygn. akt I ACa 69/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Magdalena Natalia Pankowiec ...

 • I C 713/12

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-06-2017

    Sygn. akt I C 713/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Mariusz Kurzępa (del. do SO) Protokolant: protokolant sądowy Natalia...

 • VI ACa 225/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-06-2017

  Sygn. akt VI ACa 225/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 czerwca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – Sędzia SA Jolanta Pyźlak (spr.) Sędziowie: SA Małgorzata Borkowska ...

 • V GC 264/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-06-2017

  Sygn. akt V GC 264/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSR del. Maciej Rzewuski, ...

 • I ACa 1555/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-06-2017

  Sygn. akt: I ACa 1555 /16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Bożena Wiklak Sędziowie: ...

 • VI Ca 365/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-06-2017

  Sygn. akt VI Ca 365/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 czerwca 2017r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Karol Kołodziejczyk Sędzia: SSO Halina Garus ...

 • I C 1493/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 31-05-2017

  Sygn. akt: I C 1493/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Żelewska ...

 • VIII Ga 156/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-05-2017

  Sygnatura akt VIII Ga 156/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Anna Budzyńska (spr.) Sędziowie: SO Agnieszka Górska SR del. Aleksandra...

 • I C 381/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-05-2017

  Sygn. akt I C 381/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd....

 • XII Ga 191/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-05-2017

  Sygn. akt XII Ga 191/17 UZASADNIENIE Powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s. k. z siedzibą w G. wniósł pozew przeciwko pozwanemu Gminie Miejskiej P. domagając się zasądzenia kwoty 50.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 lipca 2014 r. do dnia zapłaty oraz...

 • II AKa 120/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-05-2017

  Sygn. akt II AKa 120/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2017r. Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSA – Paweł Rysiński (spr.) Sędziowie: SA – Dorota Tyrała SO (del.) –...

 • VI ACa 1218/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-05-2017

  Sygn. akt VI ACa 1218/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – Sędzia SA Ewa Zalewska (spr.) Sędziowie: SA Krzysztof Tucharz ...

 • XVIII C 139/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-05-2017

  Sygnatura akt XVIII C 139/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poznań, dnia 23 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSO Magdalena Ławrynowicz Protokolant:Starszy sekretarz sądowy Karolina Jeżewska po...

 • III AUa 1256/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-05-2017

  Sygn. akt III AUa 1256/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 maja 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSA Jolanta Pietrzak ...

 • VIII GC 513/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 16-05-2017

  Sygn. akt VIII GC 513/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy w składzie: Przewodniczący - SSO Piotr Sałamaj Protokolant - sekretarz sądowy Paulina Woszczak po rozpoznaniu w...

 • I ACa 162/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 11-05-2017

  Sygn. akt I ACa 162/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 maja 2017 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Krzysztof Chojnowski (spr.) ...

 • XVII AmA 99/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-05-2017

  Sygn. akt XVII AmA 99/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący SSO Dariusz...

 • IV Ka 119/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-05-2017

  Sygn. akt IV Ka 119/17 UZASADNIENIE L. H. (1) był oskarżony o to, że: w okresie od 15 września 2011 roku do 04 października 2011 roku w P. jako funkcjonariusz publiczny – Dyrektor (...) w P. z siedzibą w P. ( (...) ) będącego gminną jednostką budżetową Miasta P....

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij