• XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  Sygn. akt XVI GC 799/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący – SSO Jan Wawrowski Protokolant – sekretarz sądowy Katarzyna Bieńkowska po rozpoznaniu 7 września...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  Sygn. akt V AGa 183/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2018 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Aleksandra Janas ...

 • I AGa 108/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-08-2018

  Sygn. akt I AGa 108/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 sierpnia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Dariusz Małkiński (spr.) ...

 • XII C 764/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-08-2018

  Sygnatura akt XII C 764/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poznań, dnia 4 lipca 2018 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSO Jacek Musielak Protokolant: p.o. stażysty Aleksandra Strzałkowska po...

 • III Ca 731/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-07-2018

  Sygn. akt III Ca 731/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2018 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący – Sędzia SO Sławomir Zieliński Sędzia SO Wojciech Borten Sędzia SR Dorota Znyk ...

 • XVII AmA 24/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-07-2018

  Sygn. akt XVII AmA 24/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący – SSO Małgorzata...

 • VIII Ga 329/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-07-2018

  Sygn. akt VIII Ga 329/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lipca 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Górnik (sprawozdawca) Sędziowie: SO Anna Budzyńska SO Robert Bury Protokolant:...

 • I AGa 102/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-07-2018

  Sygn. akt I AGa 102/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lipca 2018 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga Sędziowie: SA Jan Futro SA Ewa Staniszewska...

 • VIII Pa 40/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-06-2018

  Sygn. akt VIII Pa 40/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: ...

 • V ACa 1278/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-06-2018

  Sygn. akt V ACa 1278/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Katarzyna Polańska-Farion Sędziowie: SA Marzanna Góral SA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska...

 • I C 1718/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-06-2018

  Sygn. akt IC 1718/17 UZASADNIENIE WYROKU WSTĘPNEGO Z DNIA 18 czerwca 2018r. J. D., Ł. K. i M. B. w pozwie przeciwko Gminie M. S. wnieśli o zasądzenie od pozwanego na rzecz każdego z powodów po 25.100 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, zasądzenie...

 • VIII Ga 212/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-06-2018

  Sygn. akt VIII Ga 212/18 UZASADNIENIE Powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. wniósł o zasądzenie od (...) spółki jawnej w S. kwoty 34.538,40 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu wg norm przepisanych. Dochodzona pozwem kwota stanowiła...

 • XXV C 782/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-06-2018

  Sygn. akt XXV C 782/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Paweł Duda Protokolant: sekretarz sądowy Maja Stankiewicz po rozpoznaniu w dniu 29 maja...

 • II K 216/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-06-2018

  Sygn. akt II K 216/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy w Szczytnie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Andrzej Janowski Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Strzelec ...

 • V ACa 1439/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 07-06-2018

  Sygn. akt V ACa 1439/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący:SSA Ewa Kaniok (spr.) Sędziowie:SA Alicja Fronczyk SO del. Monika Włodarczyk ...

 • III Ca 315/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-06-2018

  Sygn. akt III Ca 315/18 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 13 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, w sprawie z powództwa G. M. i M. M. (1) przeciwko Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w W. o zapłatę, zasądził od strony...

 • XVI GC 805/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-06-2018

  Sygn. akt XVI GC 805/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSO Marian Kociołek ...

 • XVII AmA 67/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-06-2018

  Sygn. akt XVII AmA 67/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Witold Rękosiewicz Protokolant: sekretarz sądowy Iwona Hutnik po rozpoznaniu w...

 • I C 639/13

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  Sygn. akt I C 639/13 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 24 kwietnia 2013 roku J. T. wniósł o zasądzenie od pozwanej Politechniki (...) na swoją rzecz łącznej kwoty1.356.603,51 zł, w tym kwoty: - 1.105.683,66 zł (579.060,58 zł + 214.228,20 zł + 31.615,11 zł + 280.779,77 zł) z ustawowymi...

 • XXIII Ga 2057/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  Sygn. akt XXIII Ga 2057/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Paweł Kieta (spr.) ...

 • XXIII Ga 209/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-05-2018

  Sygn. akt XXIII Ga 209/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2018r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Paweł Kieta (spr.) ...

 • XXVI GC 713/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-05-2018

  Sygn. akt XXVI GC 713/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący – sędzia Agnieszka Owczarewicz ...

 • XVII AmA 43/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-05-2018

  Sygn. akt XVII AmA 43/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Witold Rękosiewicz Protokolant: protokolant sądowy Joanna Nande po...

 • X C 5176/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-05-2018

  Sygn. akt X C 5176/17 UZASADNIENIE Powód, Województwo (...) , wniósł o zasądzenie od pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. kwoty 23.905,80 zł. z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 08 lutego 2017 r. do dnia zapłaty i kosztami procesu, w tym...

 • XXIII Ga 162/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 27-04-2018

  Sygn. akt: XXIII Ga 162/18 XXIII Ga 176/18 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Alicja Dziekańska (spr.) ...

 • XXIII Ga 176/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 27-04-2018

  Sygn. akt: XXIII Ga 162/18 XXIII Ga 176/18 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Alicja Dziekańska (spr.) ...

 • III AUa 2399/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-04-2018

  Sygn. akt III AUa 2399/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSA Marek Procek (spr.) ...

 • I AGa 98/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 27-03-2018

  Sygn. akt I AGa 98/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2018 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Jan Kremer ...

 • X GC 987/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-03-2018

  X Gc 987/17 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 22 sierpnia 2017r. skierowanym przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w B. powódka (...) w S. (Niemcy) wniosła o zasądzenie od pozwanej kwoty 34 896,62 euro z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwot: I 10 495,51...

 • V ACa 696/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-03-2018

  Sygn. akt V ACa 696/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Robert Obrębski (spr.) Sędziowie: SA Ewa Klimowicz-Przygódzka SA Marzena Miąskiewicz ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij