• XIX Ga 852/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-08-2019

  Sygn. akt: XIX Ga 852/19 UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza (zwana dalej (...)) odrzuciła odwołanie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego (...) Spółki z ograniczona...

 • I C 314/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-08-2019

  Sygn. akt I C 314/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 sierpnia 2019 r. SĄD OKRĘGOWY W ŁOMŻY WYDZIAŁ I CYWILNY w składzie: Przewodnicząca : SSO Wiesława Kozikowska Protokolant: Ewa Miciura po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2019 r. w Łomży...

 • IV P 100/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-07-2019

  Sygn. akt IV P 100/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lipca 2019 roku Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział IV Pracy w składzie następującym: Przewodniczący : Sędzia SR Beata Grabiszewska Protokolant: Bożena Michalak po rozpoznaniu w dniu 11 lipca...

 • I ACa 565/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-07-2019

  Sygn. akt I ACa 565/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lipca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: ...

 • I ACa 293/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-06-2019

  Sygn. akt: I A Ca 293/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Dariusz Małkiński...

 • I ACa 460/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 11-06-2019

  Sygn. akt I ACa 460/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 czerwca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Bogusław Dobrowolski ...

 • V ACa 33/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 11-06-2019

  Sygn. akt V ACa 33/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 czerwca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Aleksandra Kempczyńska Sędziowie: SA Bogdan Świerczakowski SO (del.) Ewa Talarczyk (spr.) ...

 • VII AGa 923/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-06-2019

  Sygn. akt VII AGa 923/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSA Ewa Zalewska (spr.) Sędziowie: SA Tomasz Wojciechowski ...

 • V ACa 35/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-06-2019

  Sygn. akt V ACa 35/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 czerwca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Bernard Chazan Sędziowie: SA Edyta Jefimko SO (del.) Monika Włodarczyk (spr.) Protokolant:...

 • V K 120/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2019

  Sygn. akt V K 120/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Giżycku w V Zamiejscowym Wydziale Karnym z siedzibą w Węgorzewie w składzie: Przewodniczący – SSR Lidia Merska Protokolant – Marta Kornacka w obecności Prokuratora...

 • III AUa 1132/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-05-2019

  Sygn. akt III AUa 1132/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2019 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Agata Pyjas-Luty (spr.)...

 • I AGa 27/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-05-2019

  Sygn. akt I AGa 27/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 maja 2019 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący:SSA Krzysztof Górski (sprawozdawca) Sędziowie:SSA Dorota Gamrat-Kubeczak SSA Artur...

 • I C 144/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 17-05-2019

  Sygn. akt I.C 144/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2019 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Alicja Wiśniewska ...

 • XXV C 1885/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 16-05-2019

  Sygn. akt XXVC 1885/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie w XXV Wydziale Cywilnym w składzie: SSR del. Adam Mitkiewicz protokolant: sekretarz sądowy Amanda Mioduszewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja...

 • II C 1138/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-05-2019

  Sygn. akt II C 1138/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 28 lipca 2014 roku powód M. O. wniósł o zasądzenie od pozwanej Gminy K. na swoją rzecz kwoty 2.579,31 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 września 2012 roku do dnia zapłaty. Powód wniósł ponadto o zasądzenie od pozwanej na rzecz...

 • IV P 14/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-05-2019

  Sygn. akt IV P-upr 14/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 maja 2019r. Sąd Rejonowy w Giżycku IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Bożena Makowczenko Ławnicy Urszula Knyps – Dawidowicz, Janina Sabina Piotrowicz ...

 • XXIII Ga 152/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-05-2019

  Sygn. akt XXIII Ga 152/19 POSTANOWIENIE Dnia 10 maja 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Alicja Dziekańska (spr.) Sędziowie: SO Paweł Kieta SO Wiktor Piber po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym ...

 • II K 214/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-05-2019

  Sygn. akt II K 214/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący – SSR Tomasz Zieliński Protokolant – sekr. Anna Rogojsza, p.o. sekr. Marta Sekta, st.sekr.sąd. Aneta...

 • XVI GC 803/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-05-2019

  Sygn. akt XVI GC 803/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 maja 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący – SSO Monika Szuwarowska ...

 • VIII GC 300/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-05-2019

  Sygnatura akt VIII GC 300/18 UZASADNIENIE Pozwem złożonym 19 marca 2018 r. (k. 3 i n.) powódka (...) spółka akcyjna w S. domagała się zasądzenia od pozwanego Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ś. kwoty 107.133 zł wraz z odsetkami ustawowymi...

 • III Ca 215/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-04-2019

  Sygn. akt III Ca 215/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 kwietnia 2019r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący - Sędzia SO Katarzyna Kwilosz – Babiś (sprawozdawca) Sędzia SO Mieczysław H....

 • III Ca 285/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-04-2019

  III Ca 285/19 UZASADNIENIE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. K. w Ł. z siedzibą w Ł. prowadził postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na części na...

 • I AGa 13/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-04-2019

  Sygn. akt I AGa 13/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Bogusław Dobrowolski (spr.) ...

 • XII C 2259/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-04-2019

  Sygnatura akt XII C 2259/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poznań, dnia 4 kwietnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Małecka Protokolant: stażysta Marcin Szaroleta ...

 • III Ca 1796/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-04-2019

  Sygn. akt III Ca 1796/18 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 4 lipca 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt III C 1091/17, z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej (...) Szpitalowi (...) im....

 • V U 3/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-04-2019

  Sygn. akt V U 3/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2019 r. Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Marek Protokolant: star. sekr. sądowy Magdalena...

 • IX Ca 1258/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-04-2019

  Sygn. akt IX Ca 1258/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Bożena Charukiewicz (spr.) ...

 • VIII Ua 113/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 16-04-2019

  Sygn. akt VIII Ua 113/18 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 23 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w P. z dnia 21 lipca 2017 roku w ten sposób, że...

 • I C 2715/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-04-2019

  Sygn. akt I C 2715/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Łukasz Wilkowski ...

 • III Ca 36/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-04-2019

  Sygn. akt III Ca 36/19 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 21 września 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi oddalił powództwo M. R. przeciwko Skarbowi Państwa – Aresztowi Śledczemu w Ł. o zadośćuczynienie (pkt 1). Ponadto Sąd ten zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 240...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij