• IV K 90/21

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-06-2021

  Formularz UK1 Sygnatura akt IV K 90/21 Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub...

 • XI GC 299/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 11-05-2021

  Sygn. akt XI GC 299/20 UZASADNIENIE Pozwem złożonym dnia 13 września 2019 r. do Sądu Rejonowego w Goleniowie (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosła przeciwko (...) Publicznemu Szpitalowi (...) w N. o zapłatę kwoty 58 644,93 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie...

 • XXIII Ga 606/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-04-2021

  Sygn. akt XXIII Ga 606/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący:SSO Monika Skalska Sędziowie:SO Magdalena Nałęcz SO Anna Krawczyk ...

 • XXIII Ga 2049/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-04-2021

  Sygn. akt XXIII Ga 2049/20 POSTANOWIENIE Dnia 28 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Andrzej Kubica po...

 • XXIII Zs 14/21

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 27-04-2021

  Sygn. akt XXIII Zs 14/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Tomasz...

 • XXIII Zs 19/21

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-04-2021

  Sygn. akt XXIII Zs 19/21 POSTANOWIENIE Dnia 23 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący:sędzia Bernard Litwiniec (spr.) Sędziowie: Alicja Dziekańska Anna Janas po rozpoznaniu w dniu 23...

 • XXIII Ga 1811/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-04-2021

  Sygn. akt XXIII Ga 1811/20 POSTANOWIENIE Dnia 22 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Skalska po...

 • XXIII Zs 20/21

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-04-2021

  WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Renata Puchalska ( spr. ) ...

 • X GC 241/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-04-2021

  Sygn. akt X GC 241/19 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 11 marca 2019 roku powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) (...) w Ł. kwoty 220.170 złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia 23...

 • XXIII Zs 25/21

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-04-2021

  Sygn. akt XXIII Zs 25/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący:sędzia Magdalena Nałęcz (spr.) Sędziowie:Andrzej Sobieszczański ...

 • I C 49/21

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 16-04-2021

  Sygn. akt: I C 49/21 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Sylwia Piasecka ...

 • XXIII Zs 22/21

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-04-2021

  Sygn. akt XXIII Zs 22/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Sobieszczański Sędziowie: SSO Magdalena Nałęcz SSO...

 • II K 366/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 16-03-2021

  Sygn. akt II K 366/19 1.1.W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 marca 2021 roku Sąd Rejonowy w G. II Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca: sędzia Bogumiła Dzięciołowska Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Meirowska przy udziale asesor...

 • IV P 374/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-03-2021

  IV P 374/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2021 roku Sąd Rejonowy w Toruniu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Andrzej Kurzych Ławnicy K. K., E. O. Protokolant starszy sekretarz...

 • XIV C 202/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-03-2021

  Sygn. akt XIV C 202/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 marca 2021 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu XIV Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pile w składzie następującym: Przewodniczący sędzia Jan Sterczała Protokolant prot. Magdalena Grzybowska ...

 • IX P 33/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-03-2021

  UZASADNIENIE Powód P. B. pozwem z dnia 16 stycznia 2018 r. wniósł o zasądzenie od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. odszkodowania w wysokości 27.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia doręczenia pozwanemu pozwu w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem...

 • VIII U 1177/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-02-2021

  Sygn. akt VIII U 1177/20 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 11 marca 2020 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że A. N. nie podlega od dnia 2 października 2019 roku ubezpieczeniom społecznym: obowiązkowym emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz dobrowolnemu...

 • VIII GC 182/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-02-2021

  Sygn. akt VIII GC 182/20 UZASADNIENIE Pozwem z 3 lipca 2018 r. powódka (...) spółka akcyjna w B. wniosła o zasądzenie od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. kwoty 265.595,21 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 6 kwietnia 2017 r. oraz kosztami procesu....

 • I AGa 25/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-02-2021

  Sygn. akt I AGa 25/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2021 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej w składzie: Przewodniczący: Sędzia Krzysztof Józefowicz Sędziowie: Jacek Nowicki Małgorzata Gulczyńska (spr.)...

 • XXIII Ga 1629/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-02-2021

  Sygn. akt XXIII Ga 1629/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Skalska Sędziowie: SO Wiktor Piber SO Bolesław Wadowski ...

 • XXIII Ga 1801/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 11-02-2021

  Sygn. akt XXIII Ga 1801/20 POSTANOWIENIE Dnia 11 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Skalska po rozpoznaniu...

 • III K 39/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-02-2021

  Sygn. akt III K 39/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 lutego 2021 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący sędzia Grzegorz Krogulec Protokolant st.sekr.sąd. Magdalena...

 • III Ca 713/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-02-2021

  Sygn. akt III Ca 713/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2021r. Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący-Sędzia Sądu Okręgowego Andrzej Dyrda po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2021r. w Gliwicach na posiedzenie...

 • IX P 112/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-02-2021

  Sygn. akt IX P 112/17 UZASADNIENIE Powód K. K. pozwem, który został nadany w placówce pocztowej w dniu 28 lutego 2017 r., po ostatecznym sprecyzowania żądania, wniósł o zasądzenie od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. wynagrodzenia za pracę w godzinach...

 • V GC 612/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-02-2021

  Sygn. akt V GC 612/20 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2021 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Łopalewski ...

 • XXIII Ga 1899/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-01-2021

  Sygn. akt XXIII Ga 1899/20 POSTANOWIENIE Dnia 25 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Skalska po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2021 r. w Warszawie na...

 • XVII AmA 42/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-01-2021

  Sygn. akt XVII AmA 42/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący – Sędzia Sądu...

 • IV Ka 66/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 11-01-2021

  UZASADNIENIE Formularz UK 2 Sygnatura akt IV Ka 66/20 Załącznik dołącza się w...

 • I AGa 9/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-12-2020

  Sygnatura akt I AGa 9/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2020 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie: Sędzia: Leon Miroszewski (przewodniczący) Sędzia: Halina Zarzeczna Sędzia: Dorota...

 • II Ca 520/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 17-12-2020

  POSTANOWIENIE Dnia 17 grudnia 2020 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział II Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący:Sędzia Sądu Okręgowego Ryszard Małecki Sędziowie:Sędzia Sądu Okręgowego Anna Kulczewska-Garcia Sędzia Sądu Okręgowego Małgorzata Radomska-Stęplewska po...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij