• VIII U 1177/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-02-2021

  Sygn. akt VIII U 1177/20 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 11 marca 2020 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że A. N. nie podlega od dnia 2 października 2019 roku ubezpieczeniom społecznym: obowiązkowym emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz dobrowolnemu...

 • I AGa 25/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-02-2021

  Sygn. akt I AGa 25/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2021 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej w składzie: Przewodniczący: Sędzia Krzysztof Józefowicz Sędziowie: Jacek Nowicki Małgorzata Gulczyńska (spr.)...

 • III K 39/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-02-2021

  Sygn. akt III K 39/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 lutego 2021 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący sędzia Grzegorz Krogulec Protokolant st.sekr.sąd. Magdalena...

 • IX P 112/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-02-2021

  Sygn. akt IX P 112/17 UZASADNIENIE Powód K. K. pozwem, który został nadany w placówce pocztowej w dniu 28 lutego 2017 r., po ostatecznym sprecyzowania żądania, wniósł o zasądzenie od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. wynagrodzenia za pracę w godzinach...

 • XVII AmA 42/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-01-2021

  Sygn. akt XVII AmA 42/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący – Sędzia Sądu...

 • I AGa 9/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-12-2020

  Sygnatura akt I AGa 9/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2020 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie: Sędzia: Leon Miroszewski (przewodniczący) Sędzia: Halina Zarzeczna Sędzia: Dorota...

 • II Ca 520/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 17-12-2020

  POSTANOWIENIE Dnia 17 grudnia 2020 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział II Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący:Sędzia Sądu Okręgowego Ryszard Małecki Sędziowie:Sędzia Sądu Okręgowego Anna Kulczewska-Garcia Sędzia Sądu Okręgowego Małgorzata Radomska-Stęplewska po...

 • III RC 580/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-12-2020

  Sygn. akt III RC 580/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Grudziądzu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący sędzia Agnieszka Lubińska Protokolant st. sekr. sądowy Agnieszka...

 • II K 1/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 11-12-2020

  Sygn. akt. II K 1/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Ewelina Wolny Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Mierzejewska Bez udziału Prokuratora po...

 • I C 195/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-12-2020

  Sygn. akt I C 195/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Jakub Błesiński Protokolant: ...

 • I AGa 105/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 01-12-2020

  Sygn. akt I AGa 105/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2020 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Piotr Czerski Sędzia:...

 • XXIII Ga 1293/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-11-2020

  Sygn. akt XXIII Ga 1293/20 POSTANOWIENIE Dnia 30 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Wiktor Piber po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 listopada 2020 r., w Warszawie sprawy w...

 • VIII Pa 58/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-11-2020

  Sygn. akt VIII Pa 58/20 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 25 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie X P 343/19 po rozpoznaniu sprawy z powództwa P. S. przeciwko (...) spółce z ograniczoną...

 • VIII GC 552/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-11-2020

  Sygn. akt VIII GC 552/18 UZASADNIENIE Powódka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. wniosła (w pozwie sprostowanym pismem procesowym z 14 sierpnia 2018 r.) o zasądzenie od pozwanej Gminy M. S. kwoty 992.389,21 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach...

 • III K 124/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-11-2020

  WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2020 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział III Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Paweł Spaleniak (spr.) Protokolant: p.o. stażysty Paulina Fąferek przy udziale Prokuratora Prokuratury...

 • VIII GC 363/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-11-2020

  Sygn. akt VIII GC 363/19 UZASADNIENIE W pozwie z 18 czerwca 2019 r. powodowie A. J. i M. J. (1) wnieśli o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa L. z siedzibą w L. solidarnie na rzecz powodów kwot: 57.236,06 zł z odsetkami...

 • I AGa 20/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-11-2020

  Sygn. akt I AGa 20/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2020 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: ...

 • VIII GC 131/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-11-2020

  Sygn. akt VIII GC 131/20 UZASADNIENIE (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. wniosła o zasądzenie od (...) spółki komandytowej z siedzibą w S. kwoty 84.490,58 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych od kwoty 21.699,23 zł od 23 marca...

 • VIII GC 263/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-11-2020

  Sygn. akt VIII GC 263/19 UZASADNIENIE Powódka (...) spółka akcyjna z siedzibą w S. 10 maja 2019 r. wniosła pozew przeciwko Skarbowi Państwa – Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe – Nadleśnictwu G. o zapłatę 478.706,02 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od...

 • I C 582/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 17-11-2020

  Sygn. akt I C 582/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2020 roku Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Daria Ratymirska Protokolant: p. o. prot. sąd. Oliwia Zielińska po...

 • I C 922/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-11-2020

  Sygn. akt I C 922/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2020r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Lech Protokolant: sekretarz sądowy Daria Bernacka ...

 • VI Ca 720/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-11-2020

  Sygnatura akt VI Ca 720/20 Z., dnia 13 listopada 2020 r. POSTANOWIENIE Sąd Okręgowy w Zielonej Górze VI Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie: Przewodniczący : Sędzia SR (del.) Anna Kulik po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2020 roku na posiedzeniu...

 • I C 2/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-11-2020

  Sygn. akt I C 2/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2020 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Adam Bojko ...

 • I AGa 133/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-11-2020

  Sygn. akt I AGa 133/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2020 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Bogusław Suter (spr.) ...

 • I C 21/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-11-2020

  Sygn. akt I C 21/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Przemysław Majkowski Protokolant : sekr. sąd. Joanna Wołczyńska - Kalus po...

 • XXIII Ga 1307/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-11-2020

  Sygn. akt XXIII Ga 1307/20 POSTANOWIENIE Dnia 06 listopada 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Wiktor Piber po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 06 listopada 2020 r. w Warszawie sprawy w...

 • XXIII Ga 1270/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-11-2020

  Sygn. akt XXIII Ga 1270/20 POSTANOWIENIE Dnia 06 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Wiktor Piber Sędziowie: SO Monika Skalska SO Renata Puchalska po rozpoznaniu w dniu 06 listopada 2020 r. w...

 • I AGa 102/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-11-2020

  Sygn. akt I AGa 102/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2020 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia SA Wiesława Kuberska (spr.) Sędziowie: SA Tomasz Szabelski SA Joanna Walentkiewicz –...

 • VIII Pa 69/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-11-2020

  Sygn. akt VIII Pa 69/20 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 16 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oddalił powództwo K. S. skierowane przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w K. o przywrócenie do pracy i zasądzenie...

 • I AGa 108/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-10-2020

  Sygn. akt I AGa 108/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2020 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Dorota Ochalska-Gola (spr.) Sędziowie: Krzysztof Depczyński Joanna...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij