• XII C 764/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-08-2018

  Sygnatura akt XII C 764/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poznań, dnia 4 lipca 2018 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSO Jacek Musielak Protokolant: p.o. stażysty Aleksandra Strzałkowska po...

 • VIII Ga 329/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-07-2018

  Sygn. akt VIII Ga 329/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lipca 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Górnik (sprawozdawca) Sędziowie: SO Anna Budzyńska SO Robert Bury Protokolant:...

 • I AGa 102/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-07-2018

  Sygn. akt I AGa 102/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lipca 2018 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga Sędziowie: SA Jan Futro SA Ewa Staniszewska...

 • V ACa 1278/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-06-2018

  Sygn. akt V ACa 1278/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Katarzyna Polańska-Farion Sędziowie: SA Marzanna Góral SA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska...

 • VIII Ga 212/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-06-2018

  Sygn. akt VIII Ga 212/18 UZASADNIENIE Powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. wniósł o zasądzenie od (...) spółki jawnej w S. kwoty 34.538,40 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu wg norm przepisanych. Dochodzona pozwem kwota stanowiła...

 • I C 1718/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-06-2018

  Sygn. akt IC 1718/17 UZASADNIENIE WYROKU WSTĘPNEGO Z DNIA 18 czerwca 2018r. J. D., Ł. K. i M. B. w pozwie przeciwko Gminie M. S. wnieśli o zasądzenie od pozwanego na rzecz każdego z powodów po 25.100 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, zasądzenie...

 • II K 216/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-06-2018

  Sygn. akt II K 216/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy w Szczytnie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Andrzej Janowski Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Strzelec ...

 • XXV C 782/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-06-2018

  Sygn. akt XXV C 782/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Paweł Duda Protokolant: sekretarz sądowy Maja Stankiewicz po rozpoznaniu w dniu 29 maja...

 • V ACa 1439/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 07-06-2018

  Sygn. akt V ACa 1439/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący:SSA Ewa Kaniok (spr.) Sędziowie:SA Alicja Fronczyk SO del. Monika Włodarczyk ...

 • XVI GC 805/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-06-2018

  Sygn. akt XVI GC 805/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSO Marian Kociołek ...

 • III Ca 315/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-06-2018

  Sygn. akt III Ca 315/18 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 13 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, w sprawie z powództwa G. M. i M. M. (1) przeciwko Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w W. o zapłatę, zasądził od strony...

 • XVII AmA 67/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-06-2018

  Sygn. akt XVII AmA 67/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Witold Rękosiewicz Protokolant: sekretarz sądowy Iwona Hutnik po rozpoznaniu w...

 • XXIII Ga 2057/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  Sygn. akt XXIII Ga 2057/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Paweł Kieta (spr.) ...

 • I C 639/13

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  Sygn. akt I C 639/13 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 24 kwietnia 2013 roku J. T. wniósł o zasądzenie od pozwanej Politechniki (...) na swoją rzecz łącznej kwoty1.356.603,51 zł, w tym kwoty: - 1.105.683,66 zł (579.060,58 zł + 214.228,20 zł + 31.615,11 zł + 280.779,77 zł) z ustawowymi...

 • XXIII Ga 209/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-05-2018

  Sygn. akt XXIII Ga 209/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2018r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Paweł Kieta (spr.) ...

 • XXVI GC 713/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-05-2018

  Sygn. akt XXVI GC 713/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący – sędzia Agnieszka Owczarewicz ...

 • XVII AmA 43/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-05-2018

  Sygn. akt XVII AmA 43/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Witold Rękosiewicz Protokolant: protokolant sądowy Joanna Nande po...

 • X C 5176/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-05-2018

  Sygn. akt X C 5176/17 UZASADNIENIE Powód, Województwo (...) , wniósł o zasądzenie od pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. kwoty 23.905,80 zł. z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 08 lutego 2017 r. do dnia zapłaty i kosztami procesu, w tym...

 • III AUa 2399/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-04-2018

  Sygn. akt III AUa 2399/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSA Marek Procek (spr.) ...

 • I AGa 98/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 27-03-2018

  Sygn. akt I AGa 98/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2018 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Jan Kremer ...

 • X GC 987/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-03-2018

  X Gc 987/17 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 22 sierpnia 2017r. skierowanym przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w B. powódka (...) w S. (Niemcy) wniosła o zasądzenie od pozwanej kwoty 34 896,62 euro z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwot: I 10 495,51...

 • II K 618/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-03-2018

  Sygn. akt II K 618/16 UZASADNIENIE Prokurator Rejonowy w Ełku oskarżył: 1.  M. C. o to, że: w okresie od miesiąca stycznia 2011 r. do dnia 20 lutego 2011 r. w P., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami oraz w krótkich odstępach czasu...

 • X GC 110/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-03-2018

  X GC 110/16 UZASADNIENIE Pozwem złożonym w sądzie w dniu 29 stycznia 2016 roku powodowie G. S. (1) oraz (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W., reprezentowani przez radcę prawnego, wnieśli o zasądzenie na ich rzecz od pozwanej Gminy Z. solidarnie kwoty 158.906,95 zł...

 • VIII Ga 102/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 07-03-2018

  Sygn. akt VIII Ga 102/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Kądziołka (sprawozdawca) Sędziowie: SO Piotr Sałamaj SR del. Rafał Lila ...

 • VIII Ga 554/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-02-2018

  Sygn. akt VIII Ga 554/17 UZASADNIENIE 1)  Wyrokiem z dnia 31 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie oddalił powództwo (...) spółki jawnej w D. przeciwko Skarbowi Państwa- Ministrowi Obrony Narodowej (...) Zarządowi (...) w S. o zapłatę. Wyrok zapadł w...

 • VII AGa 177/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-02-2018

  Sygn. akt VII AGa 177/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSA Jan Szachułowicz Sędziowie: SA Jolanta de Heij-Kaplińska...

 • XI GC 821/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-02-2018

  Sygn. akt XI GC 821/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S., dnia 30 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Wójcik-Wojnowska Protokolant: Przemysław Badurka po...

 • XXIII Ga 1641/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-02-2018

  Sygn. akt XXIII Ga 1641/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2018r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - SSO Wiktor Piber (sprawozdawca) Sędziowie: SO Alicja Dziekańska SO Paweł Kieta ...

 • VIII GC 582/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2018

  Sygn. akt VIII GC 582/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Natalia Pawłowska - Grzelczak Protokolant: sekr. sądowy Marta...

 • VI GC 274/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 16-02-2018

  Sygn. akt VI GC 274/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Supińska ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij