27-08-2012

KIO 1713/12

 

1

 

Sygn. akt: KIO 1713/12

 

 

WYROK

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

 

 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

 

 

Przewodniczący: Ewa Rzońca

 

Protokolant: Paulina Nowicka

 

 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 sierpnia 2012r. przez

wykonawcę EKOINSTAL sp.j J. S……………. A. S…………., ul. M. Skłodowskiej Curie

118, 96-100 Skierniewice w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kroczyce, ul.

Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce,

 

przy udziale wykonawcy Wachelka INERGIS S.A., ul. Kisielewskiego 18/28B, 42-215

Częstochowa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po

stronie zamawiającego

 

orzeka:

 

1. oddala odwołanie,

 

2. kosztami postępowania obciąża EKOINSTAL sp.j J. S………… A. S……………., ul. M.

Skłodowskiej Curie 118, 96-100 Skierniewice i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr

(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez EKOINSTAL sp.j J.

S………….. A. S………….., ul. M. Skłodowskiej Curie 118, 96-100 Skierniewice

tytułem wpisu od odwołania,

 

 

 

2

2.2. zasądza od EKOINSTAL sp.j J. S…………. A. S………………, ul. M. Skłodowskiej

Curie 118, 96-100 Skierniewice na rzecz Gminy Kroczyce, ul. Batalionów

Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce kwotę 3 836 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące

osiemset trzydzieści dwa złote zero groszy) stanowiącą koszty postępowania

odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika i dojazdu na

rozprawę.

 

 

Stosownie do art. 198a i 198b

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

KIO 2880/12

    Sygn. akt: KIO 2880/12   WYROK z dnia 11 stycznia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:   Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 63/13

1   Sygn. akt: KIO 63/13   WYROK z dnia 25 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:   Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1889/13

1 Sygn. akt: KIO 1889/13 WYROK z dnia 21 sierpnia 2013 roku   Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:   Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Agata Dziuban   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 sierpnia 2013 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1311/14

1 Sygn. akt: KIO 1311/14 WYROK z dnia 9 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Łukasz Liskiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 276/13

1   Sygn. akt: KIO 276/13   WYROK z dnia 18 lutego 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:   Przewodniczący: Izabela Kuciak   Protokolant: Radosław Cwyl     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij