12-10-2018

KIO 1951/18

1

Sygn. akt: KIO 1951/18

WYROK

z dnia 12 października 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Paweł Trojan

Członkowie: Agnieszka Trojanowska

Justyna Tomkowska

Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 października 2018 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 września 2018 r. przez

wykonawcę Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05 - 800 Pruszków w postępowaniu

prowadzonym przez Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa (prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg

Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie) w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) - Ełk (Sól), ode. Borki Wielkie - Mrągowo" (Numer

referencyjny: O/OL.D-3.2410.1.2018.I-4).

przy udziale wykonawcy Mota-Engil Central Europe S. A., ul. Wadowicka 8W, 30-415

Kraków zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek

wniesienia odwołania po stronie Odwołującego.

przy udziale wykonawcy Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 12A, 02-673

Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek

wniesienia odwołania po stronie Odwołującego.

2

przy udziale wykonawcy Polski Związek Pracodawców Budownictwa, ul. Kaliska 23 lok.

U4, 02-316 Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania wszczętego

wskutek wniesienia odwołania po stronie Odwołującego.

przy udziale wykonawcy PORR S.A., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa zgłaszającego

swoje przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek wniesienia odwołania po stronie

Odwołującego.

przy udziale wykonawcy Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa zgłaszającego

swoje przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek wniesienia odwołania po stronie

Odwołującego.

orzeka:

1. umarza postępowanie odwoławcze na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Prawo

zamówień publicznych w zakresie zarzutów określonych w punktach 3), 4) oraz 5)

odwołania obejmujących naruszenia art. 29 ust. 2 w zw. z art. 14 i art 139 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 3531, art. 5 w zw. z art 58 §§ 1 i 2 ustawy

Kodeks cywilny w zw. z art 7 ustawy Prawo z

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij