20-07-2018

KIO 1361/18

1

Sygn. akt: KIO 1361/18

POSTANOWIENIE

PREZESA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ

z dnia 20 lipca 2018 r.

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 187 ust. 6 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579

z późn. zm.) wobec nieuiszczenia wpisu do dnia upływu terminu do wniesienia

odwołania wniesionego przez Konsorcjum: STECOL CORPORATION, Polbud Pomorze

Sp.z o.o., Huayuan Industrial Zone, Rongyuan Road /No. 2, Tianjin w postępowaniu

prowadzonym przez zamawiającego, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych

i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

postanawia:

zwraca wniesione odwołanie.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

2

Sygn. akt: KIO 1361/18

U z a s a d n i e n i e

W dniu 9 lipca 2018 r. wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie

Konsorcjum: STECOL CORPORATION, Polbud Pomorze Sp. z o. o. w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S52

odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez

węzła). Numer referencyjny: O.KR.D-3.2410.4.2017.

Do odwołania nie dołączono dowodu uiszczenia wpisu w terminie przewidzianym

na wniesienie odwołania.

Pismem z dnia 11 lipca 2018 r. na podstawie art. 187 ust. 3 ustawy Prawo zamówień

publicznych odwołujący został wezwany pod rygorem zwrotu odwołania do przesłania

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij