09-08-2018

KIO 1331/18

1

Sygn. akt KIO 1331/18

WYROK

z dnia 09 sierpnia 2018 roku

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Emil Kawa

Członkowie: Magdalena Grabarczyk

Daniel Konicz

Protokolant: Marta Słoma

po rozpoznaniu na rozprawach w dniach 20 lipca i 07 sierpnia 2018 roku w Warszawie

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 lipca 2018 r. przez

wykonawcę Salini Impregilo S.p.A. via dei Missaglia 97 20142 Mediolan w postępowaniu

prowadzonym przez zamawiającego- Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ul.

Wronia 53, 00-874Warszawa

orzeka

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie: czynności wyboru

najkorzystniejszej oferty, wykluczenia odwołującego z postępowania oraz nakazuje

dokonanie ponownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty wykonawcy Salini

Impregilo S.p.A. via dei Missaglia 97 20142 Mediolan,

2. Kosztami postepowania obciąża zamawiającego Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych

i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874Warszawa i :

2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 20 000,00 (dwadzieścia tysięcy )

złotych uiszczaną przez odwołującego Salini Impregilo S.p.A. via dei Missaglia 97

20142 Mediolan tytułem wpisu od odwołania,

2.2 zasądza od zamawiającego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ul.

Wronia 53, 00-874Warszawa na rzecz odwołującego Salini Impregilo S.p.A. via dei

Missaglia 97 20142 Mediolan, kwotę 23 000,00 (dwadzieścia trzy tysiące) złotych

tytułem zwrotu kwoty uiszczonego wpisu oraz zwrotu kosztu wynagrodzenia

pełnomocnika.

2

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od

dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: …………………………..

Członkowie …………………………

……………………………

3

Syg

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij