27-08-2018

KIO 904/18, KIO 911/18

Sygn. akt: KIO 904/18

Sygn. akt: KIO 911/18

WYROK

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff

Protokolant: Zuzanna Idźkowska

Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 maja 2018 r. i 21 sierpnia 2018 r. w Warszawie

odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

A. w dniu 7 maja 2018 r. przez wykonawcę: NMG S.A., ul. Fordońska 246,

85-766 Bydgoszcz (sygn. akt: KIO 904/18);

B. w dniu 7 maja 2018 r. przez wykonawcę: Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14,

35-322 Rzeszów (sygn. akt: KIO 911/18)

w postępowaniu prowadzonym przez innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piękna 46,

00-672 Warszawa

przy udziale:

A. wykonawcy ASSECO Poland S. A. ul. Olchowa 14 35-322 Rzeszów zgłaszającego

swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 904/18 po

stronie zamawiającego

B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie Konsorcjum Firm:

1) Evercode S.A. (pełnomocnik); 2) Matic S.A., ul. Puławska 300A, 02-819

Warszawa; z adresem dla siedziby pełnomocnika konsorcjum: ul. Postępu 21A,

2

02-676 Warszawa zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania

odwoławczego o sygn. akt: KIO 904/18, KIO 911/18 po stronie zamawiającego

C. wykonawcy NMG S.A ul. Fordońska 246 85-766 Bydgoszcz zgłaszającego swoje

przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 911/18 po stronie

zamawiającego

orzeka:

1A i B. oddala oba odwołania;

2. kosztami postępowania obciąża NMG S.A., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz

i Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30 000 zł 00 gr

(słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez NMG S.A.,

ul. For

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij