27-08-2018

KIO 1564/18

Sygn. akt: KIO 1564/18

WYROK

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Jan Kuzawiński

Członkowie: Dagmara Gałczewska – Romek

Daniel Konicz

Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 sierpnia 2018 r. przez wykonawcę

Hyundai Rotem Company, Gyeongsangnam-do, Changwon-si, Euichang-gu, 488

Changwodaero, 51407 Daewon-dong w postępowaniu prowadzonym przez Tramwaje

Warszawskie Sp. z o.o., ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa,

przy udziale:

1. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum:

Stadler Polska Sp. z o.o., SOLARIS Bus & Coach S.A., SOLARIS Tram Sp. z o.o.,

ul. Targowa 50, 08-110 Siedlce,

2. wykonawcy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., ul. Zygmunta Augusta 11,

85-082 Bydgoszcz,

3. wykonawcy Skoda Transportstion a.s., Emila Skody 2922/1, 301-00 Pilzno,

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,

orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

i zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp i nakazuje

Zamawiającemu unieważnienie unieważnienia postępowania i czynności wykluczenia z

postępowania wykonawcy Hyundai Rotem Company, Gyeongsangnam-do,

Changwon-si, Euichang-gu, 488 Changwodaero, 51407 Daewon-dong i uznania

2

jego oferty za odrzuconą oraz powtórzenie czynności oceny ofert,

z uwzględnieniem oferty wykonawcy Hyundai Rotem Company, Gyeongsangnam-

do, Changwon-si, Euichang-gu, 488 Changwodaero, 51407 Daewon-dong,

2. w pozostałym zakresie zarzuty odwołania uznaje za niepotwierdzone,

3. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i:

2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę

Hyundai Rotem Company, Gyeongsangnam-do, Changwon-si, Euichang-gu,

488 Changwodaero, 51407 Daewon-dong, tytułem wpisu od odwołania,

3.2 z

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij