07-08-2018

KIO 1460/18

1

Sygn. akt: KIO 1460/18

WYROK

z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski

Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 sierpnia 2018 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 lipca 2018 r. przez

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Bretide Investments Sp. z

o.o., ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa (Lider), Gülemark Ağir Sanayi Inşaat ve

Taahhüt A.Ş. Konya Devletyolu, 23 Km, no 111 Gölbaşi-Ankara (Turcja), Pessina

Costruzioni SpA, ViaNizzoli 4 20147 Mediolan Włochy w postępowaniu prowadzonym przez

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Bydgoska 5, 10-243

Olsztyn

orzeka:

1. oddala odwołanie,

2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego: wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia: Bretide Investments Sp. z o.o., ul. Grzybowska

80/82 00-844 Warszawa (Lider), Gülemark Ağir Sanayi Inşaat ve Taahhüt A.Ş. Konya

Devletyolu, 23 Km, no 111 Gölbaşi-Ankara (Turcja), Pessina Costruzioni SpA, ViaNizzoli 4

20147 Mediolan Włochy i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego:

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Bretide Investments Sp. z

o.o., ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa (Lider), Gülemark Ağir Sanayi Inşaat ve

Taahhüt A.Ş. Konya Devletyolu, 23 Km, no 111 Gölbaşi-Ankara (Turcja), Pessina

Costruzioni SpA, ViaNizzoli 4 20147 Mediolan Włochy tytułem wpisu od odwołania.

2.2. zasądza od Odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia: Bretide Investments Sp. z o.o., ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa (Lider),

Gülemark Ağir Sanayi Inşaat ve Taahhüt A.Ş. Konya Devletyolu, 23 Km, no 111 Gölbaşi-

2

Ankara (Turcja), Pessina Costruzioni SpA, ViaNizzoli 4 20147 Mediolan Włoch na rzecz

Zamawiającego: Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul.

Bydgoska 5, 10-243 Olsztyn kwotę 4 085 zł 60 gr (słownie: cztery tysiące osiemdziesiąt pięć

złotych sześćdziesiąt groszy) stanowiącą koszty postępowa

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij