07-08-2018

KIO 1456/18

1

Sygn. akt: KIO 1456/18

POSTANOWIENIE

z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Katarzyna Poprawa

Aleksandra Patyk

Irmina Pawlik

Protokolant: Zuzanna Idźkowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w Warszawie w dniu 7 sierpnia

2018 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 lipca

2018 roku przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu, w postępowaniu prowadzonym

przez Zamawiającego Skarb Państwa – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, w imieniu której postępowanie prowadzi

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542

Kraków

przy udziale wykonawcy Stecol Corporation No. 2 Rongyuan Roud Huayuan Industrial Zone,

Tianjin, People’s Republic of China zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania

odwoławczego po stronie Zamawiającego

postanawia:

1. Umorzyć postępowanie w sprawie sygnaturze akt KIO 1456/18.

2. Nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 20 000

zł. 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej przez

wykonawcę Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu tytułem wpisu od odwołania.

2

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od

dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………………

……………………………..

.…………………………….

3

Sygn. akt KIO 1456/18

Uzasadnienie

Zamawiający - Skarb Państwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

z siedzibą w Warszawie, w imieniu której postępowanie prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg

Krajowych i Autostrad Oddział w K

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij