14-06-2018

KIO 1080/18

1

Sygn. akt: KIO 1080/18

WYROK

z dnia 14 czerwca 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Andrzej Niwicki

Protokolant: Łukasz Listkiewicz

po rozpoznaniu na rozprawie dnia 11 czerwca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 maja 2018 r. przez wykonawcę

Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji "INWESTOR" s.c. M.S., W.S., ul. Jaworowa 2,

41-310 Dąbrowa Górnicza

w postępowaniu prowadzonym przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi,

ul. E. Orzeszkowej 12, 41-253 Czeladź

orzeka:

1. oddala odwołanie,

2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę Przedsiębiorstwo Realizacji

Inwestycji "INWESTOR" s.c. M.S., W.S., ul. Jaworowa 2, 41-310 Dąbrowa

Górnicza i:

1/ zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez

Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji "INWESTOR" s.c. M.S., W.S., ul.

Jaworowa 2, 41-310 Dąbrowa Górnicza tytułem wpisu od odwołania.

2/ zasądza kwotę 4 235 zł 14 gr (słownie: cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć

złotych czternaście groszy) od Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji

"INWESTOR" s.c. M.S., W.S., ul. Jaworowa 2, 41-310 Dąbrowa Górnicza na

rzecz zamawiającego Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi, ul.

E. Orzeszkowej 12, 41-253 Czeladź stanowiącą poniesione koszty

postępowania, w tym z tytułu tym kosztów dojazdu 575,70 zł, kosztów doręczeń

59,45zł oraz zastępstwa pełnomocnika 3600zł.

2

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

do Sądu Okręgowego w Katowicach.

………………………………

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij