06-06-2018

KIO 855/18, KIO 858/18

Sygn. akt: KIO 855/18

Sygn. akt: KIO 858/18

WYROK

z dnia 06 czerwca 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodnicząca: Agata Mikołajczyk

Członkowie: Izabela Niedziałek- Bujak

Andrzej Niwicki

Protokolant: Marta Słoma

po rozpoznaniu na rozprawach w dniu 25 maja i 1 czerwca 2018 r. w Warszawie odwołań

wniesionych w dniu 30 kwietnia 2018 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez:

A. wykonawcę Comarch Healthcare S.A. Al. Jana Pawła II 39A 31-864 Kraków (KIO

855/18),

B. wykonawcę SIMPLE S.A. ul. Bronisława Czecha 49-51 04-555 Warszawa (KIO 858/18),

w postępowaniu prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ul. Prusa 1/3 05-400 Otwock,

przy udziale wykonawców zgłaszających przystąpienie po stronie odwołującego:

A. ASSECO Poland S. A. ul. Olchowa 14 35-322 Rzeszów – w sprawie o sygn. akt: KIO

855/18 i KIO 858/18,

B. Comarch Healthcare S.A. Al. Jana Pawła II 39A 31-864 Kraków w sprawie o sygn. akt:

KIO 858/18,

orzeka:

1. Oddala odwołanie o sygn. akt: KIO 855/18 oraz odwołanie o sygn. akt: KIO 858/18;

2

2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę: Comarch Healthcare S.A. Al. Jana Pawła

II 39A 31-864 Kraków (KIO 855/18), oraz wykonawcę SIMPLE S.A. ul. Bronisława

Czecha 49-51 04-555 Warszawa (KIO 858/18) i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy

zł zero groszy) uiszczoną przez wykonawców: Comarch Healthcare S.A. Al. Jana

Pawła II 39A 31-864 Kraków oraz SIMPLE S.A. ul. Bronisława Czecha 49-51 04-

555 Warszawa tytułem wpisu od odwołania;

2.2. zasądza na rzecz zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ul. Prusa 1/3 05-400

Otwock od wykonawcy:

2.2.2. Comarch Healthcare S.A. Al. Jana Pawła II 39A 31-864 Kraków kwotę 3.600

00 gr (słownie zł: trzy tysiące sześćset zł zero gr) oraz

2.2.3. SIMPLE S.A. ul. Bronisława Czecha 49-51 04-555 Warszawa kwotę 3.600 zł

00 g

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij