20-07-2018

KIO 1319/18

Sygn. akt KIO 1319/18

WYROK

z dnia 20 lipca 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Anna Osiecka

Anna Packo

Beata Pakulska-Banach

Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lipca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lipca 2018 r. przez wykonawcę

TPF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym

przez zamawiającego Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych

i Autostrad w Warszawie, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych

i Autostrad Oddział w Katowicach

przy udziale wykonawcy ECM Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności

wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenie czynności badania i oceny

ofert, w tym wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy

Prawo zamówień publicznych następujących wykonawców: Lafrentz Polska

Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Multiconsult Polska Sp. z o.o. z siedzibą

w Warszawie, ECM Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia BAC Engineering Consultancy

Group SL z siedzibą w Barcelonie oraz Euro Geotecnics SAU z siedzibą

w Barcelonie, Ayesa Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

oraz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Drogową

2

Trasę Średnicową S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Inko Consulting Sp. z o.o.

z siedzibą w Pszczynie.

2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Skarb Państwa – Generalnego

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę TPF Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania,

2.2. zasądza od zamawiającego Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg

Krajowych i Autostrad w Warszawie na rzecz wykonawcy TPF

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij