06-06-2018

KIO 980/18, KIO 983/18

Sygn. akt: KIO 980/18

KIO 983/18

WYROK

z dnia 6 czerwca 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Ewa Kisiel

Monika Kawa –

Ogorzałek

Ernest Klauziński

Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 1 czerwca 2018 r. odwołań, wniesionych

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

A. w dniu 18 maja 2018 r. przez wykonawcę Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (KIO

980/18),

B. w dniu 18 maja 2018 r. przez wykonawcę Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

(KIO 983/18),

w postępowaniu prowadzonym przez Państwową Inspekcję Pracy, Główny Inspektorat

Pracy z siedzibą w Warszawie,

przy udziale wykonawcy Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego

przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt. KIO 980/18 po stronie

Odwołującego

orzeka:

1.

A. Uwzględnia odwołanie wykonawcy Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (KIO

980/18) i nakazuje Zamawiającemu - Państwowej Inspekcji Pracy, Głównemu

Inspektoratowi Pracy z siedzibą w Warszawie modyfikację specyfikacji

istotnych warunków zamówienia:

 w § 13 ust. 1 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, przez

obniżenie kary umownej do kwoty 500 zł za każdą rozpoczęta godzinę

opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego w § 12 ust. 1 wzoru umowy;

 w § 13 ust. 2 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, przez

obniżenie kary umownej do kwoty 2500 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w

stosunku do terminu zakreślonego w powyższym postanowieniu umownym;

 w § 13 ust. 3 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, przez

obniżenie kary umownej do kwoty 1100 zł za każdy rozpoczęty dzień

opóźnienia;

 w § 13 ust. 6 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, przez

obniżenie kary umownej do kwoty 350 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

 w § 13 ust. 9 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, przez

obniżenie kary umownej do kwoty 4000 zł za każde nieprzeprowadzone

szkolenie w terminie, o którym mowa w załączniku nr 3 (kara dotyczy odrębnie

k

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij