10-05-2018

KIO 715/18

1

Sygn. akt KIO 715/18

WYROK

z dnia 10 maja 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 maja 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 kwietnia 2018 r. przez wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Firma Handlowo-Usługowa THOMAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka

komandytowa i Firma Handlowo-Usługowa THOMAS Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością, ul. Lubieszyńska 34, 72-006 Mierzyn

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252

Szczecin

przy udziale:

A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia MedAssist Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością, „IZAN+” Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością, Naprzód Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Naprzód

Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków,

B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Impel Facility Services

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Optima Care Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

orzeka:

1. oddala odwołanie,

2

2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia Firma Handlowo-Usługowa THOMAS Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa i Firma Handlowo-

Usługowa THOMAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Firma

Handlowo-Usługowa THOMAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowa i Firma Handlowo-Usługowa THOMAS Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością tytułem wpisu od odwołania,

2.2. zasądza od wykonawców ws

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij