07-05-2018

KIO 699/18, KIO 736/18

Sygn. akt: KIO 699/18

Sygn. akt: KIO 736/18

WYROK

z dnia 7 maja 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Katarzyna Brzeska

Renata Tubisz

Anna Wojciechowska

Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 26 oraz 27 kwietnia 2018 r., odwołań wniesionych do

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

A. w dniu 13 kwietnia 2018 r. przez wykonawcę Budimex S. A. z siedzibą w Warszawie

(sygn. akt KIO 699/18);

B. w dniu 16 kwietnia 2018 r. przez wykonawcę ZUE S. A. z siedzibą w Krakowie (sygn.

akt KIO 736/18),

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Gminę Kraków: Zarząd Infrastruktury

Komunalnej i Transportu w Krakowie

przy udziale:

- wykonawcy Rikella Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego

przystąpienie po stronie Zamawiającego (odwołanie o sygn. akt KIO 699/18);

- wykonawcy ZUE S. A. z siedzibą w Krakowie zgłaszającego przystąpienie po stronie

Zamawiającego (odwołanie o sygn. akt KIO 699/18);

- wykonawcy Gülermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhüt z siedzibą w Ankarze zgłaszającego

przystąpienie po stronie Odwołującego (odwołanie o sygn. akt KIO 699/18);

- wykonawcy Rikella Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego

przystąpienie po stronie Zamawiającego (odwołanie o sygn. akt KIO 736/18);

- wykonawcy Budimex S. A. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie po stronie

Zamawiającego (odwołanie o sygn. akt KIO 736/18);

2

- wykonawcy Gülermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhüt z siedzibą w Ankarze zgłaszającego

przystąpienie po stronie Odwołującego (odwołanie o sygn. akt KIO 736/18);

orzeka:

A. sygn. akt KIO 699/18

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu zmianę postanowień

ogłoszenia o zamówieniu poprzez doprecyzowanie czy w ramach kryteriów

selekcji (kryteriów wyboru ograniczonej liczby wykonawców zaproszonych do

dialogu konkurencyjnego) Zamawiający będzie premiował dodatkowe usługi

oraz roboty budowlane podmiotów na których zdolnościach polega wykonawca

(zasoby innych podmiotów)

2. W pozostałej części odwołanie oddala.

3. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego: Gminę Kraków: Zarząd

Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie i:

1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoła

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij