11-06-2018

KIO 929/18

Sygn. akt: KIO 929/18

WYROK

z dnia 11 czerwca 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodnicząca: Luiza Łamejko

Członkowie: Anna Kuszel-Kowalczyk

Jan Kuzawiński

Protokolant: Zuzanna Idźkowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja i 6 czerwca 2018 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 maja 2018 r. przez

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PORR S.A., CYES

MARITIME WORKS S.L., ROVERPOL Sp. z o.o., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa

w postępowaniu prowadzonym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

przy udziale wykonawcy Cooperativa Muratori & Cementisti-C.M.C. di Ravenna Società

Cooperativa, Via Trieste 76, 48122 Ravenna, Włochy zgłaszającego przystąpienie do

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

orzeka:

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu Dyrektorowi Urzędu Morskiego

w Gdyni unieważnienie czynności badania i oceny ofert w Części 1 i 2

postępowania, dokonanie powtórnego badania i oceny ofert w Części 1 i 2

postępowania, w tym wykluczenie wykonawcy Cooperativa Muratori & Cementisti-

C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1

pkt 12, 16 i 17 ustawy Pzp oraz odrzucenie oferty złożonej przez wykonawcę

Cooperativa Muratori & Cementisti-C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa na

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp i art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3

ustawy Pzp

2. kosztami postępowania obciąża Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PORR S.A., CYES MARITIME

WORKS S.L., ROVERPOL Sp. z o.o., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa tytułem

wpisu od odwołania,

2.2. zasądza od Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10,

81-338 Gdynia na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia: PORR S.A., CYES MARITIME WORKS S.L., ROVERPOL Sp. z o.o.,

ul. Hołu

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij