06-06-2018

KIO 992/18

KIO 930/18 1

Sygn. akt: KIO 992/18

WYROK

z dnia 6 czerwca 2018 roku

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz

Protokolant: Joanna Wielgucka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 czerwca 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 maja 2018 roku przez wykonawcę

Goldman & White Line Architects Sp. z o.o. Sp. k., ul. Niedziałkowskiego 24/26,

61-578 Poznań w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

w Rybniku, ul. Kościuszki 17, 44-200 Rybnik

orzeka:

1. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu niezasadnego wyboru, jako najkorzystniejszej,

oferty wykonawcy Biuro Usług Architektonicznych Profil Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie

(41-506) w sytuacji, gdy wykonawca ten brał udział w przygotowaniu postępowania

i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,

ponowienie czynności badania i oceny ofert, a w jej ramach wezwanie wskazanego

wykonawcy w trybie art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) o wyjaśnienia, celem udowodnienia, że

udział w przygotowaniu postępowania tego wykonawcy nie zakłóci konkurencji;

w pozostałym zakresie zarzuty nie potwierdziły się,

KIO 930/18 2

1. kosztami postępowania obciąża Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku,

ul. Kościuszki 17, 44-200 Rybnik i:

1.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie:

siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Goldman

& White Line Architects Sp. z o.o. Sp. k., ul. Niedziałkowskiego 24/26,

61-578 Poznań tytułem wpisu od odwołania,

1.2. zasądza od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, ul. Kościuszki 17,

44-200 Rybnik na rzecz wykonawcy Goldman & White Line Architects Sp. z o.o.

Sp. k., ul. Niedziałkowskiego 24/26, 61-578 Poznań kwotę 11 648 zł 08 gr (słownie:

jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych osiem groszy) stanowiącą

koszty postępowanie odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania,

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij