10-05-2018

KIO 781/18

KIO 781/18 1

Sygn. akt: KIO 781/18

WYROK

z dnia 10 maja 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Emilia Garbala

Emil Kawa

Ewa Kisiel

Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 kwietnia 2018 r. przez wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie: Przedsiębiorstwo „OPA-Labor” Sp. z o.o.,

ul. Wyzwolenia 22, 41-300 Siemianowice Śląskie, Ośrodek Pomiarów i Automatyki

OPiA-Serwis Sp. z o.o., ul. Szopienicka 62, 40-432 Katowice, Ośrodek Pomiarów

i Automatyki Przemysłu Węglowego S.A., ul. Hagera 14A, 41-800 Zabrze, OPA BYTOM

Sp. z o.o., ul. Strzelców Bytomskich 87B, 41-914 Bytom,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Polska Grupa Górnicza S.A.,

ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice,

przy udziale wykonawcy Rudpol-OPA Sp. z o.o., ul. Szyb Walenty 50, 41-701 Ruda

Śląska, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie

zamawiającego,

orzeka:

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: w części 8 przedmiotu

zamówienia unieważnienie czynności zaproszenia do zawarcia umowy ramowej,

wezwanie wykonawcy Rudpol-OPA Sp. z o.o., ul. Szyb Walenty 50, 41-701 Ruda

Śląska, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.

z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), do uzupełnienia wykazu osób w zakresie spełnienia

KIO 781/18 2

warunku udziału w postępowaniu określonego w załączniku nr 1 do siwz, części VI

ust. 10 lit. d tiret piąte oraz dokonanie ponownej czynności badania i oceny ofert,

2. umarza postępowania odwoławcze w zakresie zarzutów dotyczących części 4

przedmiotu zamówienia,

3. kosztami postępowania obciąża zamawiającego Polską Grupę Górniczą S.A.,

ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, i:

3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego -

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Przedsiębiorstwo „OPA-

La

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij