03-07-2018

KIO 1202/18

KIO 1202/18 1

Sygn. akt: KIO 1202/18

WYROK

z dnia 3 lipca 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Emilia Garbala

Danuta Dziubińska

Dagmara Gałczewska-Romek

Protokolant: Marta Słoma

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 czerwca 2018 r. przez wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., ul. Lipowa

5A, Wysoka, 52-200 Wrocław oraz Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800

Pruszków

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Generalną Dyrekcję Dróg

Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

przy udziale wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.,

ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania

odwoławczego po stronie zamawiającego,

orzeka:

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru

najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert,

2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę Przedsiębiorstwo Usług

Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie, i:

KIO 1202/18 2

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie: Strabag Infrastruktura Południe

Sp. z o.o., ul. Lipowa 5A, Wysoka, 52-200 Wrocław oraz Strabag Sp. z o.o.,

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, tytułem wpisu od odwołania,

2.2. zasądza od wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR

Sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie na rzecz wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.,

ul. Lipowa 5A, Wysoka, 52-200 Wrocław oraz Strabag Sp. z o.o.,

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kwotę 23 600 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia

trzy tysiące s

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij