14-05-2018

KIO 666/18

Sygn. akt KIO 666/18

1

Sygn. akt: KIO 666/18

WYROK

z dnia 14 maja 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Renata Tubisz

Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniach 23 kwietnia 2018 r. i 7 maja 2018 r. odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 kwietnia 2018 r. przez odwołującego:

ABM Scientific spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w

Aleksandrowie Łódzkim ul. Marii Konopnickiej 10 lok. 4; 95-070 Aleksandrów Łódzki w postępowaniu

prowadzonym przez zamawiającego: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

Poznaniu ul. Marcelińska 44; 60-354 Poznań

przy udziale wykonawcy: Biomedica Poland Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno

zgłaszającego swoje przystąpienie po stronie zamawiającego

orzeka:

1. oddala odwołanie

2. kosztami postępowania obciąża ABM Scientific spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka

komandytowa z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim ul. Marii Konopnickiej 10 lok. 4; 95-070

Aleksandrów Łódzki

oraz

3. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie:

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez ABM Scientific spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim ul. Marii

Konopnickiej 10 lok. 4; 95-070 Aleksandrów Łódzki tytułem wpisu od odwołania

Sygn. akt KIO 666/18

2

4. zasądza od ABM Scientific spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z

siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim ul. Marii Konopnickiej 10 lok. 4; 95-070 Aleksandrów Łódzki

kwotę 3.600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) na rzecz Regionalne

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu ul. Marcelińska 44; 60-354 Poznań

stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia

pełnomocnika zamawiającego.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.

U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje

skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij