13-06-2018

KIO 1057/18

Sygn. akt KIO 1057/18

1

Sygn. akt: KIO 1057/18

WYROK

z dnia 13 czerwca 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Renata Tubisz

Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 12 czerwca 2018 r odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 maja 2018 r. przez

odwołującego: BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa w postępowaniu

prowadzonym przez zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul.

Wronia 53, 00-874 Warszawa prowadzący postepowanie: Generalna Dyrekcja Dróg

Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów

z udziałem przystępującego: Mostostal Warszawa S.A. – lider Konsorcjum ul. Konstruktorska

12A; 02-637 Warszawa oraz Acciona Construccion S.A. - Członek Konsorcjum Avenida de

Europa 18; Praque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madrid Hiszpania po stronie

zamawiającego

orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru

oferty najkorzystniejszej i powtórzenie czynności badania i oceny ofert oraz

odrzucenie oferty Mostostal Warszawa S.A. – lider Konsorcjum ul. Konstruktorska

12A; 02-637 Warszawa oraz Acciona Construccion S.A. - Członek Konsorcjum

Avenida de Europa 18; Praque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madrid

Hiszpania

2. kosztami postępowania obciąża Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja

Sygn. akt KIO 1057/18

2

Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów

i

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00 gr

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez BUDIMEX

S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa tytułem wpisu od odwołania,

2.2. zasądza od Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53,

00-874 Warszawa prowadzący postępowanie:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie

ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów kwotę 23.600 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia

trzy tysięcy złotych zero groszy) na rzecz BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40, 01-040

Warszawa stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu

wpisu od odwołania oraz pełnomocnika odwołując

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij