06-06-2018

KIO 985/18

1

Sygn. akt: KIO 985/18

WYROK

z dnia 6 czerwca 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Emil Kuriata

Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 czerwca 2018 r., w Warszawie, odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 maja 2018 r. przez

wykonawcę Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu sp. z o.o.,

ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg w postępowaniu prowadzonym przez

zamawiającego Gmina Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg,

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ATF sp.

z o.o. sp.k., LOTOF SYSTEM Sp. z o.o., Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec, zgłaszających

przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego,

orzeka:

1. Oddala odwołanie.

2. Kosztami postępowania obciąża Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska

w Kołobrzegu sp. z o.o., ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg i zalicza

w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 00000 gr (słownie:

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Miejski Zakład Zieleni, Dróg

i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu sp. z o.o., ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100

Kołobrzeg tytułem wpisu od odwołania,

2

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od

dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Koszalinie.

Przewodniczący: …………………………

3

Sygn. akt: KIO 985/18

Uzasadnienie

Zamawiający – Gmina Miasto Kołobrzeg prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego, którego przedmiotem jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości w części zamieszkałych a w części

wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej z terenu Gminy Miasto

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij