30-05-2018

KIO 940/18

Sygn. akt: KIO 940/18

WYROK

z dnia 30 maja 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff

Protokolant: Artur Szmigiel

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 maja 2018 r. przez wykonawcę OPTA-

TECH Sp. z o.o., Al. Komisji Edukacji Narodowej 36A/u211, 02-797 Warszawa

w postępowaniu prowadzonym przez Centrum Onkologii - Instytut Marii Skłodowskiej -

Curie w Warszawie, ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa

przy udziale KAWA.SKA Sp. z o.o., ul. Zaczarowanej Róży 1, 05-540 Zalesie Górne

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie

zamawiającego

orzeka:

1. umarza postępowanie w zakresie zarzutu dotyczącego oferty firmy: SYSMEX

Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa zwanej dalej: „SYSMEX

Polska Sp. z o.o.”, tj. niezastosowania przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 6)

Prawo zamówień publicznych zwanej dalej: „Pzp”, w sytuacji gdy oferta SYSMEX

Polska Sp. z o.o. zawierała błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, które polegały na

całkowitym pominięciu w kalkulacji ceny, kosztów szkolenia, który to koszt

stanowi część przedmiotu zamówienia i część składową ceny, z uwagi na

uwzględnienie tego zarzutu przez Zamawiającego, przy braku zgłoszonego

przystąpienia po stronie Zamawiającego ze strony tego Wykonawcy,

2. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów:

2

a) niezastosowania przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 6) Pzp względem

oferty firmy: KAWA.SKA Sp. z o.o., ul. Zaczarowanej Róży 1, 05-540 Zalesie

Górne zwanej dalej: „KAWA.SKA Sp. z o.o.”, w sytuacji gdy oferta KAWA.SKA

Sp. z o.o. zawierała błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, które polegały na

nieprawidłowym ujęciu kosztów części przedmiotu zamówienia w treści oferty,

co KAWA.SKA sama przyznała w treści wyjaśnień z 18.04.2018 r.,

b) niezastosowania przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp względem oferty

firmy: KAWA.SKA Sp. z o.o., w sytuacji gdy oferta KAWA.SKA Sp. z o

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij