25-05-2018

KIO 809/18

1

Sygn. akt: KIO 809/18

POSTANOWIENIE

z dnia 25 maja 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Jolanta Markowska

Agata Mikołajczyk

Izabela Niedziałek-Bujak

Protokolant: Marta Słoma

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 21 maja 2017 r. odwołania wniesionego do Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 kwietnia 2018 r. przez wykonawcę: ABB Sp. z o.o., ul.

Żegańska 1, 04-713 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: PGE

Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 97- 400 Bełchatów,

przy udziale wykonawcy Emerson Process Management Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-

678 Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie KIO 809/18 po stronie

zamawiającego,

postanawia:

1. odrzuca odwołanie,

2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę ABB Sp. z o.o., ul. Żegańska 1, 04-713

Warszawa, i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę

ABB Sp. z o.o., ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa tytułem wpisu od odwołania,

2.2. zasądza kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) od

wykonawcy ABB Sp. z o.o., ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa na rzecz

zamawiającego: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,

ul. Węglowa 5, 97- 400 Bełchatów stanowiącą koszty poniesione z tytułu

wynagrodzenia pełnomocnika.

2

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie -

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Przewodniczący: ……………………

……………………

……………………

3

Sygn. akt: KIO 809/18

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij