02-05-2018

KIO 596/18

1

Sygn. akt: KIO 596/18

WYROK

z dnia 2 maja 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Paweł Trojan

Protokolant: Zuzanna Idźkowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 i 27 kwietnia 2018 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29.03.2018 r. przez wykonawcę

ECM Group Polska S.A., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa w postępowaniu

prowadzonym przez Zamawiającego Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg

Krajowych i Autostrad, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie,

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg

Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186 53-139 Wrocław

w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją

Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie S3 Legnica (A4) -

Lubawka zad. IV od węzła Kamienna Góra Pn (z węzłem) do granicy Państwa” (numer

referencyjny O.WR.D-3.2411.141.2017)

przy udziale wykonawcy Lafrentz Polska Spółka z o.o., ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek wniesienia

odwołania po stronie Zamawiającego.

orzeka:

1. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów art. 91 ust. 1, art. 24 ust. 1 pkt 12, art. 7

ust. 1 ustawy Pzp oraz podniesionego z ostrożności art. 26 ust. 3 ustawy Prawo

zamówień publicznych i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru

2

oferty najkorzystniejszej, nakazuje wezwanie na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Prawo

zamówień publicznych wykonawcy Lafrentz Polska Spółka z o.o. do złożenia

wyjaśnień w zakresie warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do osoby na

stanowisko Głównego weryfikatora dokumentacji projektowej specjalności

inżynieryjnej drogowej, ewentualnie wezwanie ww. wykonawcy do uzupełnienia

dokumentów w tym zakresie i nakazuje Zamawiającemu dokonanie powtórnie

czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z uwzględnieniem wyników dokonanych

czynności. W pozostałym zakresie oddala zarzuty zawarte w odwołaniu.,

2. kosztami postępowania w wysokości 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy

sześćset złotych i zero groszy) obciąża Zamawiającego - Skarb Państwa -

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij