09-03-2018

KIO 334/18, KIO 336/18

Sygn. akt: KIO 334/18

KIO 336/18

WYROK

z dnia 9 marca 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Anna Osiecka

Aneta Mlącka

Marzena Ordysińska

Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2018 r., w Warszawie, odwołań wniesionych

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

A. w dniu 23 lutego 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia Rubau Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Construcciones

RUBAU S.A. z siedzibą we Flace (Gironie) w Hiszpanii,

B. w dniu 23 lutego 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia PORR S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Porr Bau GmbH z siedzibą

w Wiedniu w Austrii

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego

Skarb Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą

w Warszawie

przy udziale:

A. wykonawcy Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie

do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 334/18 i KIO 336/18 po stronie

zamawiającego,

B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia PORR S.A. z siedzibą

w Warszawie oraz Porr Bau GmbH z siedzibą w Wiedniu w Austrii, zgłaszających

przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 334/18 po stronie

zamawiającego

2

orzeka:

1. Oddala odwołanie wniesione przez wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia Rubau Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

oraz Construcciones RUBAU S.A. z siedzibą we Flace (Gironie) w Hiszpanii.

2. Uwzględnia odwołanie wniesione przez wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia PORR S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Porr Bau

GmbH z siedzibą w Wiedniu w Austrii i nakazuje zamawiającemu unieważnienie

czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnienie odrzucenia oferty

odwołującego oraz nakazuje ponowne badanie i ocenę ofert.

3. Kosztami postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 334/18 obciąża

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Rubau

Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Const

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij