29-01-2018

KIO 74/18

1

Sygn. akt: KIO 74/18

WYROK

z dnia 29 stycznia 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Paweł Trojan

Członkowie: Agnieszka Trojanowska

Justyna Tomkowska

Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 stycznia 2018 r. przez

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego J. A. oraz K.

A. prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Windar B s.c.

ul. Skarbowa 16/1A, 91-473 Łódź w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym przez Zamawiającego – EC1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi ul. Targowa

1/3, 90-022 Łódź w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Konserwacja i utrzymanie

urządzeń transportu bliskiego wraz z całodobowym pogotowiem dźwigowym w budynkach

kompleksu „EC1 Łódź -Miasto Kultury" w Łodzi"; nr referencyjny 696/DOT/PN/2017

orzeka:

1. uwzględnia odwołanie i na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy Prawo

zamówień publicznych unieważnia umowę Nr 696/DOT/PN/2017 zawartą w Łodzi w

dniu 8 stycznia 2018 r. pomiędzy Zamawiającym - EC1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi

ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie

zamówienia p. D. C. oraz p. S. C. prowadzącymi działalność gospodarczą w formie

2

spółki cywilnej działającej pod firmą „TECHNIVCONTROL” s.c. D. C., S. C., ul. Pawia 19

lok. 4, 91-050 Łódź w zakresie zobowiązań niewykonanych;

2. kosztami postępowania w wysokości 11 100 zł 00 gr (słownie: jedenaści tysięcy sto

złotych i zero groszy) obciąża Zamawiającego - EC1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi ul.

Targowa 1/3, 90-022 Łódź i:

1) zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem

tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego J. A. oraz K. A.

prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Windar

B s.c. ul. Skarbowa 16/1A, 91-473 Łódź tytułem wpisu od odwołania,

2) zasądza od

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij