26-01-2018

KIO 40/18

1

Sygn. akt: KIO 40/18

WYROK

z dnia 26 stycznia 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Ewa Sikorska

Protokolant: Zuzanna Idźkowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2018 roku w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 stycznia 2018 roku przez

wykonawcę He Wi Term Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

w Bielsku-Białej w postępowaniu prowadzonym przez Muzeum Górnictwa Węglowego w

Zabrzu

orzeka:

1. oddala odwołanie

2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę He Wi Term Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Bielsku-Białej i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 (słownie:

dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę He Wi Term Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Bielsku-Białej tytułem wpisu

od odwołania;

2.2. zasądza od wykonawcy He Wi Term Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa w Bielsku-Białej na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w

Zabrzu kwotę 3 916 zł 98 gr (słownie: trzy tysiące dziewięćset szesnaście złotych

dziewięćdziesiąt osiem groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione

z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika i dojazdu na posiedzenie Izby.

2

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia

jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,

do Sądu Okręgowego w Gliwicach.

…………………………..

3

Sygn. akt: KIO 40/18

Uzasadnienie

Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – prowadzi postępowanie o

udzielenie zamówienia publicznego na budowę kotłowni parowej w przybudówce budynku

dawnej maszynowni Szybu Carnall w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie

poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij