17-01-2018

KIO 34/18

1

Sygn. akt: KIO 34/18

WYROK

z dnia 17 stycznia 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Danuta Dziubińska

Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 stycznia 2018 r. przez wykonawcę Damovo Polska sp.

z o.o., ul. Postępu 21 B, 02-676 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez Centrum

Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

przy udziale wykonawcy W. R., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą DIR W.

R., ul. Poziomkowa 5, 86-300 Grudziądz zgłaszającego przystąpienie do postępowania

odwoławczego po stronie zamawiającego

orzeka:

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu - Centrum Obsługi Administracji

Rządowej:

1.1. unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,

1.2. powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym ponowne wezwanie wykonawcy

DIR W. R. do złożenia wyjaśnień oraz złożenia dowodów dotyczących wyliczenia

ceny oferty, w zakresie kosztów świadczenia usług, o których mowa

w Rozdziale I Opisu Przedmiotu Zamówienia, z uwzględnieniem kosztów:

2

- pracy asysty technicznej, w tym kosztów absencji m.in. z powodu urlopów, chorób,

- gotowości serwisu 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę,

- szkoleń technicznych dla użytkowników sytemu,

- przedłużenia programów wsparcia i gwarancji u Producenta Systemu

Telekomunikacyjnego Ericsson MD 110 MiVOice MXOne Telephony Switch

z zachowaniem ciągłości dla wygasających kontraktów;

2. oddala odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia przez zamawiającego przepisów art.

89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych;

3. kosztami postępowania obciąża zamawiającego - Centrum Obsługi Administracji

Rządowej i:

3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie:

siedem tysięcy pięćset złotych 00 groszy) uiszczoną przez wykonawcę DIR W. R.

tytułem wpisu od odwołania,

3.2. zasądza od zamawiającego – Centrum Obsługi Administracji Rządowej na rzecz

odwołującego - DIR W. R. kwotę 11 100,00 gr (słownie: jedenaście tysięcy sto złotych

00 g

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij