17-01-2018

KIO 33/18

1

Sygn. akt: KIO 33/18

WYROK

z dnia 17 stycznia 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki

Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 stycznia 2018 r. przez

wykonawcę S. K., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą S. K., Melioracje

Wodne w Rybniku

w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Pszczyna z siedzibą w Pszczynie

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia D. T.,

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą D. T., FHU Dameks w Imielinie, T. T.,

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano Drogowo

Melioracyjny T. T. w Imielinie, M. T., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą M.

T., Justmar w Chełmie Śląskim zgłaszających przystąpienie do postępowania

odwoławczego po stronie zamawiającego

orzeka:

1. umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu co do uprawnień i stażu

pracy osoby proponowanej do pełnienia funkcji kierownika robót przez

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia D. T.,

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą D. T., FHU Dameks w Imielinie,

T. T., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano

Drogowo Melioracyjny T. T. w Imielinie, M. T., prowadzącego działalność

gospodarczą pod nazwą M. T., Justmar w Chełmie Śląskim,

2. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności

wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w

tym wezwanie wykonawców D. T., prowadzącego działalność gospodarczą pod

nazwą D. T., FHU Dameks w Imielinie, T. T.go, prowadzącego działalność

gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano Drogowo Melioracyjny T. T. w

Imielinie, M. T., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą M. T., Justmar

2

w Chełmie Śląskim w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych do

wyjaśnienia:

a) w wykonywaniu jakiej części zadania wymienionego w pozycji 1 wykazu robót

faktycznie i konkretnie uczestniczył pan T. T.,

b) w wykon

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij