17-01-2018

KIO 17/18

1

Sygn. akt: KIO 17/18

WYROK

z dnia 17 stycznia 2018 roku

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz

Członkowie: Katarzyna Poprawa

Magdalena Rams

Protokolant: Edyta Paziewska

po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 12 stycznia 2018 roku odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 stycznia 2018 roku przez

wykonawcę Sprint spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego PKP Intercity spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie PKP Telkom spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (pełnomocnik) oraz DGT spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie zgłaszającego przystąpienie

do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego.

orzeka:

1. Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu zaniechania wezwania

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie PKP Telkom spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (pełnomocnik) oraz DGT

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie do złożenia

dokumentów wskazujących na prawidłowe umocowanie Pana Jerzego Nagórskiego

do złożenia oferty i składania podpisów pod dokumentami tworzącymi ofertę i innymi

2

dokumentami złożonymi w postępowaniu w imieniu wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie.

2. Uwzględnia odwołanie.

Nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa

i wdrożenie zintegrowanego systemu łączności dyspozytorskiej wraz z serwisem"

Nakazuje Zamawiającemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

pod nazwą „Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu łączności dyspozytorskiej

wraz z serwisem" odrzucenie, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo

zamówień publicznych, oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

PKP Telkom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

(pełnomocnik) oraz oferty wykonawcy DGT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Straszynie, oraz

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij