22-01-2018

KIO 13/18

Sygn. akt: KIO 13/18

WYROK

z dnia 22 stycznia 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska

Katarzyna Odrzywolska

Anna Osiecka

Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 stycznia br. przez wykonawcę

Avility spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie w postępowaniu

prowadzonym przez zamawiającego - Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

przy udziale wykonawcy Deloitte Consulting spółka akcyjna w Warszawie, zgłaszającego

swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego

przy udziale wykonawcy Softtutor Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowa w Warszawie, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania

odwoławczego po stronie zamawiającego i wnoszącego sprzeciw od uwzględnienia przez

zamawiającego części zarzutów odwołania

orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu – Ministerstwu Cyfryzacji

w Warszawie powtórzenie badania i oceny ofert, oraz odrzucenie oferty wykonawcy

Softtutor Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

w Warszawie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 2 i 3 Prawa

zamówień publicznych. Pozostałe niewycofane zarzuty oddala.

2. Umarza postępowanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 90 ust. 1 w związku z art. 7 ust.

1 Prawa zamówień publicznych poprzez dokonanie oceny oferty wykonawcy Avility spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie w sposób sprzeczny z opisem kryterium

„Koncepcja wykonania” oraz nierówne traktowanie wykonawców w tym zakresie.

2

3. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Softtutor Consulting spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością spółka komandytowa w Warszawie i:

3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:

piętnaście tysięcy złotych, zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę Avility spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie tytułem wpisu od odwołania,

3.2. zasądza od wykonawcy Softtutor Consulting spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością spółka komandytowa w Warszawie na rzecz wykonawcy Avility

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij