23-01-2018

KIO 2748/17, KIO 2018/17, KIO 24/17

1

Sygn. akt: KIO 2748/17, KIO 24/18

WYROK

z dnia 23 stycznia 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki

Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

A) w dniu 29 grudnia 2017 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie oraz Acciona Construccion S.A.

w Madrycie, Hiszpania (sygn. akt KIO 2748/17),

B) w dniu 2 stycznia 2018 r. przez wykonawcę Warbud S.A. w Warszawie (sygn. akt KIO

24/18)

w postępowaniu prowadzonym przez Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w

Gdańsku

przy udziale wykonawcy Warbud S.A. w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do

postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 2748/17 po stronie zamawiającego,

przy udziale wykonawcy Erbud S.A. w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do

postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 24/18 po stronie zamawiającego,

orzeka:

1. umarza postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt KIO 2748/17 w części

dotyczącej zaniechania czynności odrzucenia oferty wykonawcy Erbud S.A. w

Warszawie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z

powodu niezgodności treści oferty tego wykonawcy z treścią SIWZ w zakresie

projektu wykonawczego wnętrz tom II.2 część I.4, z powodu cofnięcia odwołania w

tej części,

2. w pozostałym zakresie oddala odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 2748/17,

2

3. uwzględnia odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 24/18 i nakazuje zamawiającemu

unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności

badania i oceny ofert, w tym:

a) wezwanie wykonawcy Erbud S.A. w Warszawie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy

Prawo zamówień publicznych do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie

warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobą na

stanowisko kierownika robót geotechnicznych, o którym mowa w pkt IV.1.3.1.

lit. b SIWZ,

b) wezwanie wykonawcy Erbud S.A. w Warszawie w trybie art. 26 ust. 4 ustawy

Prawo zamówień publicznych do wyjaśnienia dokumentów złożonych przez

tego wykonawcę 15 grudnia 2017 r. na

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij