17-01-2018

KIO 2745/17

1

Sygn. akt: KIO 2745/17

WYROK

z dnia 17 stycznia 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Ewa Kisiel

Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 grudnia 2017 r. przez

wykonawcę Sprint S.A. z siedzibą w Olsztynie w postępowaniu prowadzonym przez

zamawiającego - Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w

Warszawie,

przy udziale wykonawcy Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, zgłaszającego

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

orzeka:

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu - Komendzie Głównej

Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Warszawie:

a) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;

b) ujawnienie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżonych przez

wykonawcę Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie w zakresie:

 treści zastrzeżonej części Jednolitego Europejskiego Dokumentu

Zamówienia Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie - z wyłączeniem

zawartych w nim informacji, dotyczących nazw i wszelkich danych

personalnych, odnoszących się do podwykonawców, w tym również w

zakresie oferowanego personelu, który ma uczestniczyć w wykonaniu

zamówienia;

 treści Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia podwykonawcy -

z wyłączeniem zawartych w nim informacji, dotyczących nazwy i wszelkich

danych personalnych, odnoszących się do podwykonawcy, w tym również

2

w zakresie oferowanego personelu, który ma uczestniczyć w wykonaniu

zamówienia;

 „zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy

zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia” z dnia 30 listopada 2017

r. – z wyłączeniem zawartych w nim informacji, dotyczących nazwy i

wszelkich danych personalnych, odnoszących się do podwykonawcy;

 „wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”

(załącznik nr 5 do SIWZ) z wyłączeniem informacji person

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij