17-01-2018

KIO 2740/17

1

Sygn. akt: KIO 2740/17

WYROK

z dnia 17 stycznia 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Paweł Trojan

Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28.12.2017 r. w przez

wykonawcę Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Postępu 15B, 02-676

Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Koszalin,

ul. Rynek Staromiejski 6 – 7, 75-007 Koszalin w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto

Koszalin, jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i Zarządu Obiektów Sportowych"- 2

części: Część I - Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej

i kosztów leczenia za granicą Część II – Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW i ASS

(nr spr. BZP-2.271.1.56.2017.SA)

przy udziale wykonawcy Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.,

ul. Hestii 1, 81-731 Sopot zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania wszczętego

wskutek wniesienia odwołania po stronie Zamawiającego

2

orzeka:

1. oddala odwołanie,

2. kosztami postępowania w wysokości 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych i

zero groszy) obciąża Odwołującego - Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul.

Postępu 15B, 02-676 Warszawa i:

1) zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście

tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Generali Towarzystwo

Ubezpieczeń S.A., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa tytułem wpisu od

odwołania,

3. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 22 grudnia 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na niniejszy

wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Koszalinie.

Przewodniczący:

……………………

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij