16-01-2018

KIO 2738/17

Sygn. akt: KIO 2738/17

WYROK

z dnia 19 stycznia 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Jan Kuzawiński

Małgorzata Matecka

Anna Packo

Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2017 r. przez

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum DGP

Security Partner Sp. z.o.o., ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice, PU GOS-ZEC Sp. z o.o.,

ul. Ostrowska 474A, 61-324 Poznań, Dersław Sp. z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec,

Garda Sp. z o.o., Plac Kaszubski 15 lok. 3, 81-350 Gdynia, w postępowaniu prowadzonym

przez Zamawiającego – Komenda Portu Wojennego Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą

1, 81-103 Gdynia,

orzeka:

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu Komenda Portu Wojennego Gdynia,

ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia unieważnienie czynności podjętej

na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) w dniu 18 grudnia 2017 r. oraz

ponowne wyznaczenie Odwołującemu - konsorcjum DGP Security Partner Sp. z.o.o.,

ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice, PU GOS-ZEC Sp. z o.o., ul. Ostrowska 474A, 61-

324 Poznań, Dersław Sp. z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec, Garda Sp. z o.o., Plac

Kaszubski 15 lok. 3, 81-350 Gdynia terminu zawarcia umowy i wniesienia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla części 1, nie krótszego niż 5 dni

roboczych.

2. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego Komenda Portu Wojennego Gdynia,

ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia, i:

2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego -

2

konsorcjum DGP Security Partner Sp. z.o.o., ul. Jesionowa 9A, 40-159

Katowice, PU GOS-ZEC Sp. z o.o., ul. Ostrowska 474A, 61-324 Poznań,

Dersław Sp. z o.o.. Zawada 26, 28-230 Połaniec, Garda Sp. z o.o., Plac

Kaszubski 15 lok. 3, 81-350 Gdynia, tytułem wpisu od odwołania,

2.2 zasądza od Zamawiającego Komenda Portu Wojennego Gdynia, ul. Rondo Bitwy

pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia, na rzecz Odwołującego – konsorc

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij