22-01-2018

KIO 2674/17

1

Sygn. akt: KIO 2674/17

WYROK

z dnia 22 stycznia 2018 roku

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz

Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 17 stycznia 2018 roku odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 grudnia 2017 roku przez

wykonawcę Konkret D. F., M. M. spółka jawna z siedzibą w Chełmnie

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Krotoszynie

orzeka:

1. Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie podniesionych zarzutów naruszenia

art. 7 ust. 1 ustawy, art. 29 ust. 2 i 3 ustawy dotyczących opisu przedmiotu

zamówienia zawartego:

- w Załącznik nr 3.2 do SWIZ – opis parametrów technicznych łóżka szpitalnego

w punktach: 5, 6, 8, 17, 18, 19, 20, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 43, 32, 38, 40, 21, 25,

42, 23

- w Załącznik nr 3.3 do SWIZ – opis parametrów technicznych łóżka szpitalnego

dziecięcego w punktach: 7, 9, 19, 20, 21, 22, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 45, 34, 40, 42,

23, 27, 44, 29, 25,

- w Załącznik nr 3.4 do SWIZ – opis parametrów technicznych szafki przyłóżkowej

w punktach: 14, 18, 19.

2. Oddala odwołanie.

3. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Konkret D. F., M. M. spółka jawna z

siedzibą w Chełmnie i:

2

3.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Konkret

D. F., M. M. spółka jawna z siedzibą w Chełmnie tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni

od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kaliszu.

Przewodniczący: ……………………………….

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij