19-01-2018

KIO 2328/17

1

Sygn. akt: KIO 2328/17

WYROK

z dnia 19 stycznia 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Beata Konik

Marek Koleśnikow

Daniel Konicz

Protokolant: Edyta Paziewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 28 listopada 2017 r., 12 grudnia 2017 r., 28 grudnia

2017 r., 3 stycznia 2018 r., 9 stycznia 2018 r., 15 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 listopada 2017r. przez

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Kapsch CarrierCom

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Kapsch CarrierCom

AG z siedzibą w Wiedniu, Kapsch CarrierCom France S.A.S. z siedzibą w Site de

IMMONTIGNY oraz PORR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w postępowaniu

prowadzonym przez zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia NOKIA Solutions and Networks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, SPC-1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

2

Warszawie, SPC-2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

SPC-3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

orzeka:

1. oddala odwołanie,

2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia Kapsch CarrierCom spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Kapsch CarrierCom AG z siedzibą w

Wiedniu, Kapsch CarrierCom France S.A.S. z siedzibą w Site de IMMONTIGNY oraz

PORR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i zalicza w poczet kosztów

postępowania odwoławczego kwotę w łącznej wysokości 15 000 zł 00 gr (słownie:

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego, tytułem wpisu od

odwołania,

3. zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Kapsch CarrierCom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Warszawie, Kapsch CarrierCom AG z siedzibą w Wiedniu, Kapsch CarrierCom

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij