27-12-2017

KIO 2591/17

1

Sygn. akt: KIO 2591/17

WYROK

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 21 grudnia 2017r. odwołania wniesionego

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 grudnia 2017r. przez wykonawcę Konica

Minolta Business Solutions Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z

siedzibą w Warszawie, ul. Muszkieterów 15 w postępowaniu prowadzonym przez

Zamawiającego: Ministerstwo Rozwoju z siedzibą w Warszawie, pl. Trzech Krzyży 3/5

przy udziale wykonawcy Arcus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa

5/7 zgłaszający swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 2591/17 po stronie

zamawiającego

orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności

wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert

z udziałem oferty Konica Minolta Business Solutions Polska Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Muszkieterów 15, i

powtórzenie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,

2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Arcus Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie, ul. Kolejowa 5/7 i

2.1. Zalicza na poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł. 00 gr (słownie:

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę

Konica Minolta Business Solutions Polska Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Muszkieterów 15

tytułem wpisu od odwołania

2

2.2. Zasądza od wykonawcy Arcus Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie, ul. Kolejowa 5/7 na rzecz wykonawcy Konica Minolta

Business Solutions Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Muszkieterów 15 kwotę 18 600 zł 00 gr

(słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) z tytułu

poniesionych kosztów wpisu i zastępstwa prawnego.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do

Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodnicz

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij