13-12-2017

KIO 2558/17

1

`Sygn. akt: KIO 2558/17

WYROK

z dnia 13 grudnia 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek

Emilia Garbala

Magdalena Grabarczyk

Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 grudnia 2017 r. przez G. M.,

prowadzącego działalność gospodarczą p.n. MAT-BUS G. M.,

ul.Koziegłowska 32, 42-310 Żarki w postępowaniu prowadzonym przez Zespół

Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej w Koziegłowach, Plac

Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

orzeka:

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności

wykluczenia Odwołującego z udziału w postępowaniu oraz nakazuje dokonanie

ponownego badania i oceny ofert i wezwanie Odwołującego w trybie art. 26 ust. 4

ustawy Pzp do udzielenia wyjaśnień lub/i w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do

uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału

w postępowaniu.

2. kosztami postępowania obciąża Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty

Samorządowej w Koziegłowach, Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 50000 gr

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), uiszczoną przez G. M.,

prowadzącego działalność gospodarczą p.n. MAT-BUS G. M.,

ul. Koziegłowska 32, 42-310 Żarki tytułem wpisu od odwołania.

2

2.2. zasądza od Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty Samorządowej

w Koziegłowach, Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy kwotę 11 100 zł (słownie:

jedenaście tysięcy sto złotych zero groszy), stanowiącą wysokość wpisu oraz

kosztów wynagrodzenia pełnomocnika, zgodnie ze złożonymi do akt fakturami.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij