18-12-2017

KIO 2535/17

1

Sygn. akt: KIO 2535/17

WYROK

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Jan Kuzawiński

Protokolant: Edyta Paziewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 listopada 2017 r. przez wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum: Przedsiębiorstwo

Produkcyjno Handlowo Usługowe "PIOMAR" Sp. z o.o., Michałowice 169, 49-314

Pisarzowice, PIOMAR P. C., ul. Sadowa 7, 49-313 Lubsza, w postępowaniu prowadzonym

przez Zamawiającego – Gmina Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków,

orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia:

1.1 art. 7 ust. 1 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień

publicznych oraz art. 7 ust. 1 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień

publicznych, polegającego na zaniechaniu odrzucenia oferty wykonawcy „EL-MAR"

Sp. z o.o., PI. Wolności 16/5, 46-380 Dobrodzień, która zawierała rażąco niską

cenę i której złożenie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nakazuje Zamawiającemu Gmina Grodków,

ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, unieważnienie czynności wyboru oferty

najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie

oferty wykonawcy „EL-MAR" Sp. z o.o., PI. Wolności 16/5, 46-380 Dobrodzień na

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych;

1.2 art. 7 ust. 1 w związku z art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

polegającego na zaniechaniu wezwania wykonawcy P.H.U. „MEMFIS" A. M.,

Olszyna, ul. Klonowa 8, 42-284 Herby o udzielenie wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych i nakazuje Zamawiającemu Gmina Grodków,

ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków wezwanie wykonawcy P.H.U. „MEMFIS" A.

M., Olszyna, ul. Klonowa 8, 42-284 Herby do udzielenia wyjaśnień na podstawie

art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2

2. oddala odwołanie w pozostałym zakresie,

3. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego Gmina Grodków, ul. Warszawska 29,

49-200 Grodków, i:

3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10.000 zł 00 gr

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij