14-12-2017

KIO 2527/17

1

sygn. akt: KIO 2527/17

POSTANOWIENIE

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Emil Kuriata

Członkowie: Anna Kuszel-Kowalczyk

Beata Pakulska-Banach

Protokolant: Piotr Cegłowski

wobec cofnięcia w dniu 14 grudnia 2017 roku, przed otwarciem rozprawy – na posiedzeniu,

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 listopada 2017 r.

przez wykonawcę - WASKO S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, w postępowaniu

prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa - Prokuratura Krajowa,

ul. Rakowiecka 26/30; 02-528 Warszawa,

przy udziale:

1) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Asseco Data

Systems S.A., Asseco Poland S.A., ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia,

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie

odwołującego,

2) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: DECSOFT S.A.,

MAXTO Sp. z o.o. S.K.A., SUNTAR Sp. z o.o., ul. Kolejowa 5/7, 01-217

Warszawa, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie

zamawiającego,

3) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A.P.N. Promise

S.A., KONCEPT Sp. o.o., ul. Domaniewska 44a; 02-672 Warszawa, zgłaszających

przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego,

postanawia:

1. Umarza postępowanie odwoławcze.

2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz WASKO

S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście

tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

2

Stosownie do treś

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij