15-12-2017

KIO 2525/17, KIO 2529/17

Sygn. akt: KIO 2525/17 KIO 2529/17

WYROK

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza  w składzie:

Przewodniczący: Anna Chudzik

Członkowie: Przemysław Dzierzędzki

Rafał Zadrożny

Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołań wniesionych

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 listopada 2017 r. przez wykonawców:

1) W. B., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „BYŚ” W. B. (sygn. akt

KIO 2525/17),

2) J. Z. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. Lekaro J. Z. (sygn. akt

KIO 2529/17),

w postępowaniu prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st.

Warszawie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

przy udziale:

1) J. Z. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. Lekaro J. Z.,

zgłaszającej przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego w

sprawie o sygn. akt KIO 2525/17,

2) W. B., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „BYŚ” W. B.,

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego w

sprawie o sygn. akt KIO 2529/17,

3) Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do

postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego w sprawach o sygn. akt: KIO

2525/17 i KIO 2529/17,

2

orzeka:

I. Sygn. akt KIO 2525/17:

1. Umarza postępowanie w zakresie zarzutów oznaczonych w odwołaniu numerami: 2.a,

2b – w odniesieniu do obowiązków Zamawiającego dotyczących zachowania poufności

informacji oraz 4 – w odniesieniu do kar umownych określonych w § 6 ust. 3 pkt 11 i 18

wzoru umowy;

2. W pozostałym zakresie odwołanie oddala;

3. Kosztami postępowania obciąża W. B., prowadzącego działalność gospodarczą pod

nazwą „BYŚ” W. B. i:

3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego

tytułem wpisu od odwołania;

3.2. zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie:

trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony

poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika;

II. Sygn. akt KIO 2529/17:

1. Umarza postępowanie w zakresie zarzutów oznaczonych w odwołaniu numerami: 1a,

1h oraz 1i;

2. W pozostałym zakresie odwołanie oddal

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij