15-12-2017

KIO 2523/17

Sygn. akt KIO 2523/17

1

Sygn. akt: KIO 2523/17

WYROK

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Renata Tubisz

Protokolant: Mateusz Zientak

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 11 grudnia 2017 r. odwołania wniesionego

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 listopada 2017 r. przez odwołującego:

Konsorcjum GEOMAR S.A. z siedzibą w Szczecinie (Lider Konsorcjum) i GEOMETRIC Sp. z

o.o. z siedzibą w Warszawie(Członek Konsorcjum) na adres Al. Piastów 30; 71-064 Szczecin

w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Poznań Plac Kolegiacki 17; 61-841 Poznań

orzeka:

1. oddala odwołanie

2. kosztami postępowania obciąża GEOMAR S.A. z siedzibą w Szczecinie (Lider

Konsorcjum) i GEOMETRIC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie(Członek Konsorcjum)

na adres Al. Piastów 30; 71-064 Szczecin

oraz

3. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie:

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez GEOMAR S.A. z siedzibą w

Szczecinie (Lider Konsorcjum) i GEOMETRIC Sp. z o.o. z siedzibą w

Warszawie(Członek Konsorcjum) na adres Al. Piastów 30; 71-064 Szczecin tytułem

wpisu od odwołania:

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia

- przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu

Okręgowego w Poznaniu

Przewodniczący: …………..…………………………

Sygn. akt KIO 2523/17

2

Uzasadnienie

Dnia 27 listopada 2017roku odwołujący, którym jest : Wykonawca występujący

wspólnie:1.GEOMAR S.A. - Lider Konsorcjum (Pełnomocnik) Al. Piastów 30, 71-064 Szczecin

2.GEOMETRIC Sp. z o.o. - Członek Konsorcjum ul. Kępna 2B; 03-730 Warszawa w

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego, którym jest Miasto Poznań Urząd Miasta

Poznania Pl. Kolegiacki 17; 61-841 Poznań Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2016/S 250-462122

z dnia 28.12.2016 r. wniósł odwołanie.

Odwołanie dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez

Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17,

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij