18-12-2017

KIO 2518/17, KIO 2531/17

1

Sygn. akt: KIO 2518/17, KIO 2531/17

WYROK

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Monika Szymanowska

Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołań wniesionych

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

I. w dniu 27 listopada 2017 r. przez wykonawcę MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie,

ul. Kaczkowskiego 6, 33 - 100 Tarnów, sygn. akt: KIO 2518/17,

II. w dniu 27 listopada 2017 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia Konsorcjum: OTS-IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea

112, 30 - 133 Kraków i EPC CONSULTING ENGINEERS Sp. z o.o. z siedzibą

w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków, sygn. akt: KIO 2531/17;

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Operatora Gazociągów Przesyłowych

GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa,

przy udziale:

 wykonawcy Górnicze Biuro Projektów „PANGAZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

ul. Bratysławska 2/7, 31 - 201 Kraków, zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie

o sygn. akt: KIO 2518/17 i KIO 2531/17, po stronie zamawiającego,

 wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: OTS-

IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 112, 30 - 133 Kraków i EPC

CONSULTING ENGINEERS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Obrońców Modlina

16, 30 - 733 Kraków, zgłaszających swoje przystąpienie w sprawie o sygn. akt:

KIO 2518/17, po stronie zamawiającego,

2

orzeka:

I. W zakresie odwołania sygn. akt KIO 2518/17:

1. oddala odwołanie,

2. kosztami postępowania w wysokości 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście

tysięcy sześćset złotych zero groszy) obciąża wykonawcę MGGP S.A.,

ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę

MGGP S.A., ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów, tytułem wpisu od odwołania,

2.2. zasądza od wykonawcy MGGP S.A., ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów, na

rzecz zamawiającego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, kwotę w wysokości 3 600 zł 00 gr

(słownie: trzy tysiące sześćset złotych i zero groszy) tytułem zwrotu kosztów

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij