13-12-2017

KIO 2508/17

Sygn. akt: KIO 2508/17

WYROK

z dnia 13 grudnia 2017 roku

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Katarzyna Poprawa

Irmina Pawlik

Katarzyna Prowadzisz

Protokolant: Mateusz Zientak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 grudnia 2017 roku w Warszawie odwołania wniesionego

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 listopada 2017 roku przez wykonawcę

ENERIS Surowce spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach w postępowaniu prowadzonym przez

zamawiającego Związek Celowy Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

przy udziale:

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Laguna spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (pełnomocnik) oraz

ATF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Chojnicy

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2508/17 po

stronie Zamawiającego

orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu – Związkowi Celowemu Gmin MG-6

z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej

oferty w postępowaniu, wykluczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia Laguna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie

Wielkopolskim (pełnomocnik) oraz ATF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka

komandytowa z siedzibą w Chojnicy z uwagi na niewykazanie braku, przewidzianej przez

Zamawiającego, fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania,

a także powtórzenie czynności badania i oceny ofert w postępowaniu.

2

2. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego – Związek Celowy Gmin

MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim i

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego –ENERIS

Surowce spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach tytułem wpisu od odwołania,

2.2. zasądza od Zamawiającego – Związku Celowego Gmin MG-6 z siedzibą

w Gorzowie Wielkopolskim kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych

zero groszy) na rzecz Odwołującego - ENERIS Surowce spółka akcyjna z siedzibą

w Kielcach stanowiącą koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania.

Stosownie do art

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij