15-12-2017

KIO 2507/17

1

Sygn. akt KIO 2507/17

WYROK

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Anna Packo

Protokolant: Edyta Paziewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 grudnia 2017 r., w Warszawie, odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 listopada 2017 r. przez

wykonawcę

H. P. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usługowy Instalacji WOD-

KAN I CO H. P., ul. 3 Maja 12a/31, 22-500 Hrubieszów

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego

Gminę Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice

przy udziale wykonawcy A. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład

Remontowo-Budowlany w Zamościu A. K., ul. Wyszyńskiego 55/19, 22-400 Zamość

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie

zamawiającego

orzeka:

1. oddala odwołanie,

2. kosztami postępowania obciąża H. P. prowadzącą działalność gospodarczą pod

firmą Zakład Usługowy Instalacji WOD-KAN I CO H. P. i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr

(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez H. P.

prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usługowy Instalacji

WOD-KAN I CO H. P. tytułem wpisu od odwołania,

2

2.2. zasądza od H. P. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Zakład

Usługowy Instalacji WOD-KAN I CO H. P., ul. 3 Maja 12a/31, 22-500

Hrubieszów na rzecz Gminy Werbkowice kwotę 3 949 zł 52 gr (słownie: trzy

tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze)

stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione

z tytułu wynagrodzenia i dojazdu pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie

7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Zamościu.

Przewodniczący: ……………………..…

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij