11-12-2017

KIO 2502/17

Sygn. akt: KIO 2502/17

WYROK

z dnia 11 grudnia 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Małgorzata Matecka

Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 listopada 2017 r. przez wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: TK Telekom spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz S&T Services Polska spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postępowaniu

prowadzonym przez zamawiającego „PKP Intercity” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie

orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146

ust. 6 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zarzutu naruszenia

art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także zarzutu naruszenia

art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie

wynikającym z uwzględnienia dwóch pierwszych zarzutów i nakazuje zamawiającemu

„PKP Intercity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie unieważnienie czynności

unieważnienia postępowania.

2. Pozostałe zarzuty odwołania oddala.

3. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, i:

3.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia: TK Telekom spółka z ograniczoną

2

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz S&T Services Polska spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, tytułem wpisu od odwołania,

3.2 zasądza od zamawiającego „PKP Intercity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na

rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: TK Telekom

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz S&T Services

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie kwotę 18 600

zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty

postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania i kosztów

zastępstwa prawnego przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Stosownie do art. 198a

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij