15-12-2017

KIO 2495/17

Sygn. akt KIO 2495/17

WYROK

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Marek Koleśnikow

Protokolant: Agata Dziuban

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 listopada 2017 r. przez

wykonawcę Octapharma AG, Seidenstrasse 2, 8853 Lachen Szwajcaria w postępowaniu

prowadzonym przez zamawiającego Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze

Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155/115, 02-326 Warszawa

przy udziale

A) wykonawcy CSL Behring GmbH, Emil von Behring Strasse 76, 35041 Marburg,

Niemcy zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie

odwołującego;

B) wykonawcy IMED Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 314,

02-819 Warszawa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po

stronie odwołującego;

C) wykonawcy Lekcom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmska 30/34,

00-725 Warszawa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po

stronie odwołującego;

D) wykonawcy Shire Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1,

00-844 Warszawa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po

stronie zamawiającego

orzeka:

1. Oddala odwołanie.

2

2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego Octapharma AG, Seidenstrasse 2,

8853 Lachen, Szwajcaria

i:

2.1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę

Octapharma AG, Seidenstrasse 2, 8853 Lachen, Szwajcaria tytułem wpisu od

odwołania;

2.2) zasądza od wykonawcy Octapharma AG, Seidenstrasse 2, 8853 Lachen,

Szwajcaria na rzecz zamawiającego Zakład Zamówień Publicznych przy

Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155/115, 02-326 Warszawa kwotę 3 600 zł

00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty

postępowania odwoławczego poniesione z tytułu kosztów wynagrodzenia

pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok – w t

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij