14-12-2017

KIO 2491/17, KIO 2511/17

1

Sygn. akt: KIO 2491/17

KIO 2511/17

WYROK

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Daniel Konicz

Protokolant: Agata Dziuban

po rozpoznaniu na rozprawie 11 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołań wniesionych do

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 listopada 2017 r. przez odwołujących:

1. J.W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą J.W. K.C. Consulting z siedzibą

w Poznaniu (sygn. akt KIO 2491/17),

2. L.T. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Copy Felix L.T. z siedzibą w

Krakowie (sygn. akt KIO 2511/17),

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Gminę Miejską Kraków, przy udziale

wykonawcy:

1. Konica Minolta Business Solutions Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt

KIO 2491/17 i KIO 2511/17 po stronie Zamawiającego,

2. J.W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą J.W. K.C. Consulting z siedzibą

w Poznaniu, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o

sygn. akt KIO 2511/17 po stronie Zamawiającego,

orzeka:

1. uwzględnia odwołania w zakresie zarzutów naruszenia przez Zamawiającego przepisu

art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp oraz odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 2511/17 w zakresie

zarzutu naruszenia przez Zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 17 w zw. z art. 91 ust. 1 i art. 7

ust. 3 Pzp i nakazuje Zamawiającemu:

1.1. unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej,

1.2. unieważnienie badania i oceny ofert,

2

1.3. odrzucenie oferty wykonawcy Konica Minolta Business Solutions Polska sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp,

1.4. wykluczenie wykonawcy J.W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą J.W.

K.C. Consulting z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp i

uznanie jego oferty za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp,

1.5. ponowne badanie i ocenę pozostałych ofert.

2. w pozostałym zakresie oddala odwołania.

3. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i wykonawcę J.W. prowadzącego

działalność gospodarczą pod firmą J.W. K.C. Consulting z siedzibą w Poznaniu i:

3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę w łącznej wysokości

30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) uiszczoną przez

odwołujących tytułem wpisów od odwołań,

3.2. w sprawie o sygn. akt KIO 2491/17 zasądza od Zamawiającego na rzecz

odwołując

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij